Żurawia Papers

Staraniem Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i Fundacji Studiów Międzynarodowych, na polskim rynku publikacji naukowych ukazuje się seria monograficzna pod tytułem „Żurawia Papers”. Celem tej serii, wykorzystującej zagraniczne doświadczenia, jest przedstawienie rozszerzonych i pogłębionych studiów z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych.

Intencją zespołu wydającego tę serię jest prezentacja oryginalnych prac o dużych walorach poznawczych i praktycznych. Wyrażamy nadzieję, że Czytelnicy znajdą w niej inspirację do dlaszych studiów, a także wiedzę przydatną w praktyce zawodowej.

Rada Redakcyjna: Roman Kuźniar, Janusz Symonides, Stanisław Parzymies, Wiesław Dobrzycki, Grażyna Michałowska, Bolesław Balcerowicz, Stanisław Bieleń, Wiesław Lizak.

Przewodniczący: Edward Haliżak.

 

Zeszyt 1: Jerzy Ciechański, Otwarta metoda koordynacji w Unii Europejskiej. Wpływ na politykę społeczną i zatrudnienia nowych państw członkowskich, Warszawa 2003. pobierz

Zeszyt 2: Jerzy Jaskiernia, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a problem nowelizacji konstytucji RP, Warszawa 2004. zobacz

Zeszyt 3: Edward Haliżak, Regionalny kompleks bezpieczeństwa Azji Północno-Wschodniej, Warszawa 2004. zobacz

Zeszyt 4: Eugeniusz Maciej Pluciński, Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki we wspólnym rynku Unii Europejskiej, Warszawa 2004. zobacz

Zeszyt 5: Dorota Eggert, Transatlantycka wspólnota bezpieczeństwa, Warszawa 2005. zobacz

Zeszyt 6: Marcin F. Gawrycki, Regionalne koncepcje bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2005. zobacz

Zeszyt 7: Edward Haliżak, Zmiana układu sił USA – Chiny a transformacja porządku międzynarodowego, Warszawa 2005. zobacz

Zeszyt 8: Edward Haliżak, Wspólnota Pacyfiku a Wspólnota Wschodnioazjatycka, Warszawa 2006. zobacz

Zeszyt 9:Justyna Nakonieczna, Migracje międzynarodowe a rozwój państwa, Warszawa 2007. zobacz

Zeszyt 10: Edward Haliżak, Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, Warszawa 2008. zobacz

Zeszyt 11: Janusz Symonides, Debates and controversies. International Legal Aspects of the Struggle against Terrorism, Warszawa 2008. zobacz

Zeszyt 12: Alicja Curanovic. Szymon Kardaś, Radosław Alf, Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury W. Putina, Warszawa 2008. zobacz

Zeszyt 13: Sebastian Żukowski, Kosmopolityzm i postmodernizm a ład światowy, Warszawa 2009. zobacz

Zeszyt 14: Agnieszka Aleksy – Szucsich, The art of international negotiations, Warszawa 2009. zobacz

Zeszyt 15: Adrianna Łukaszewicz, AFGANISTAN I IRAK: ekonomiczny bilans wojny z terroryzmem, Warszawa 2010. zobacz

Zeszyt 16: Katarzyna Kołodziejczyk, Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) w stosunkach Unia Europejska-grupa państw AKP, Warszawa 2010.