Publikacje Pracowników

 

Europe in the International Order

Europe in the International Order

Latem br. ukazała się w wydawnictwie Peter Lang książka prof. Romana Kuźniara pt. Europe in the International Order. Więcej informacji oraz dostęp do wersji elektronicznej na stronie wydawnictwa: Europe in the International Order
Ukazała się książka pt. „Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej” pod redakcją dr Marty Woźniak-Bobińskiej i dr Anny Solarz

Ukazała się książka pt. „Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej” pod redakcją dr Marty Woźniak-Bobińskiej i dr Anny Solarz

Dzięki życzliwości Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, nakładem Wydawnictwa Scholar ukazała się książka pt. Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej pod redakcją dr Marty Woźniak-Bobińskiej i...