Studia stacjonarne I stopnia

ExhibitionDrodzy Kandydaci!

Instytut Stosunków Międzynarodowych (ISM) Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW powstał w 1976 r. i od tego czasu zajmuje wysoką pozycję na rynku edukacyjnym w Polsce, w Europie i na świecie. Nasi absolwenci posiadają szeroka wiedzę w dziedzinie stosunków międzynarodowych, która umożliwia im wybór zróżnicowanych ścieżek kariery zawodowej. Naszym priorytetem jest stworzenie takich warunków edukacyjnych, aby student mógł pogłębiać swoje pasje i rozwijać się w wybranym kierunku pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej.

Absolwenci ISM są przygotowani do pracy zarówno w administracji krajowej, w organizacjach międzynarodowych, w organizacjach pozarządowych, jak i w szeroko pojętym świecie biznesu. Nasze interdyscyplinarne programy skierowane są do kandydatów interesujących się sprawami międzynarodowymi oraz do tych, którzy stosunki międzynarodowe pragną zrozumieć i posiąść na ich temat pogłębioną wiedzę.
Aby dowiedzieć się więcej o Instytucie, zachęcam do pobrania broszury informacyjnej.

Zapraszam do studiowania w Instytucie Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW!

Dyrektor ISM

dr hab. Jakub Zajączkowski 

O studiach

Studia stacjonarne, realizowane od roku akademickiego 2007/2008 w formule 3+2, która umożliwia kandydatom odbycie trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i kontynuowanie nauki w ramach dwuletnich studiów drugiego stopnia (magisterskich). Osoby, które ukończą studia pierwszego stopnia w ramach kierunku stosunki międzynarodowe, na studiach stacjonarnych, mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w ramach aż siedmiu specjalności, które są odnotowane na dyplomie. Dyplom magistra stosunków międzynarodowych posiada wielką wartość rynkową zapewniając pracę w kraju, jak i za granicą. O atrakcyjności tego kierunku świadczy również fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w naszym kraju. Stanowią oni około 10% wszystkich studentów studiujących w Instytucie Stosunków Międzynarodowych.

Nauka w ISM umożliwia także studiowanie za granicą praktycznie każdemu studentowi, przez co najmniej jeden semestr, dzięki kilkudziesięciu umowom podpisanym przez Instytut z uczelniami z Unii Europejskiej. Wielką atrakcją jest także możliwość wyjazdu do Chicago na studia w tamtejszej uczelni, z którą mamy podpisaną umowę. Wysyłamy również studentów do Rosji, Indii oraz Nepalu. Program studiów, który można znaleźć na stronach ISM, oferuje studiowanie przedmiotów ogólnouniwersyteckich i humanistycznych, a także specjalistycznych umożliwiających zaspokojenie wszystkich zainteresowań.

Sylwetka absolwenta

DSC_0711

Absolwent studiów powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych, politycznych i prawnych, umożliwiającą mu analizę gospodarki światowej i międzynarodowych stosunków politycznych. Zdobyta wiedza powinna pozwolić mu poznać oraz zrozumieć charakter i ewolucję międzynarodowych systemów politycznych i gospodarczych, a także dokonywać identyfikacji i oceny problemów i zdarzeń w perspektywie międzynarodowej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Powinien posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się i dyskutowania. Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe powinien być przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi programu studiów powinien być przygotowany do pracy w specjalnościach niezwiązanych bezpośrednio z teorią i praktyką stosunków międzynarodowych. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Stołeczna lokalizacja Instytutu, ogólnokrajowa ranga Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczony zespół pracowników są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia. Ukończenie studiów w ISM stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w: instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach naukowo-badawczych i eksperckich, zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, w dyplomacji oraz w środkach masowego przekazu.

Laureaci i finaliści olimpiad studiujący w ISM

W Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW studiuje obecnie ponad 50. laureatów i finalistów olimpiad.

Oto niektórzy z nich:

Mateusz-BajekMateusz Bajek,
Laureat Olimpiady Geograficznej
Czemu wybrałem stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim? Jedynie Warszawa zapewnia tak szerokie możliwości rozwoju w tej dziedzinie studiów, tylko tu są zlokalizowane ambasady prawie stu państw, tylko tu działa tak wiele firm międzynarodowych i tylko tu dzieje się prawdziwa polityka międzynarodowa. Spośród warszawskich uczelni jedynie Uniwersytet Warszawski i podlegający mu Instytut Stosunków Międzynarodowych posiada tak znaną i doświadczoną kadrę nauczycieli, dzięki którym o najważniejszych aspektach stosunków międzynarodowych można dowiedzieć się u źródeł – u najlepszych w Polsce praktyków i teoretyków. Studiowanie stosunków międzynarodowych sprawiło, że lepiej rozumiem Polskę i świat. Możliwości wyjazdów jakie dają te studia – nauka w ramach programu Erasmus w całej Europie oraz w Chicago, Moskwie czy Petersburgu sprawiają, że mam możliwość poszerzyć swoją wiedzę w sposób obcy większości polskich studentów. Natomiast organizowane przez koła naukowe działające przy ISM zagraniczne projekty badawcze sprawiły, że realizując swoje pasje i zainteresowania naukowe trafiłem w takie miejsca jak Gruzja i zobaczyłem z bliska gruzińsko – rosyjską wojnę, czy do Iranu, gdzie dziwnym trafem wybucha rewolucja… Te studia naprawdę nie są nudne!

 

Marcin-SwiderMarcin Świder,
Laureat Olimpiady z Języka Rosyjskiego
Wybrałem stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, ponieważ już od dłuższego czasu interesowałem się tą tematyką. Te studia dają mi możliwość poszerzenia mojej wiedzy i wykorzystania jej w praktyce. Studiowanie stosunków międzynarodowych mogę polecić każdemu ze względu na wspaniałe towarzystwo, doskonałą atmosferę oraz wykwalifikowaną i cenioną kadrę naukową. Dzięki studiom na ISM-ie mam możliwość wyjazdów na wymiany zagraniczne i praktyki zawodowe oraz uczestnictwa w licznych konferencjach naukowych.

 

Rafal-BarbarzykRafał Barbarzyk,
Laureat Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 IX 1939”
Studiuję w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW, ponieważ nauka tutaj pozwala mi zdobyć wszechstronną wiedzę z różnych dziedzin nauki (ekonomia, prawo, socjologia), przez co umożliwia ukierunkowanie się i podjęcie prawidłowej decyzji przy wyborze specjalizacji, a później także zawodu. Ważnym czynnikiem, który brałem pod uwagę przy wyborze uczelni, jest również prestiż ISM-u, nie tylko w Polsce, ale również w środowisku międzynarodowym. Potwierdza to liczba konferencji organizowanych przez Instytut, w których biorą udział znane i poważane postacie świata nauki i polityki. ISM daje również wiele możliwości wymiany zagranicznej w ramach programu Erasmus, a także na podstawie umów dwustronnych z innymi uczelniami. Uważam, że stosunki międzynarodowe to bardzo przyszłościowy kierunek ze względu na ciągły rozwój struktur międzynarodowych i coraz aktywniejsze uczestnictwo w nich Polski. Ponadto studiowanie na ISM-ie daje szeroki wachlarz zawodów, w których można pracować po ukończeniu studiów.

 

Patryk-GorgolPatryk Gorgol,
Finalista Olimpiady Historycznej
Wybrałem Instytut Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, gdyż w czasie studiów najbardziej zależy mi na rozwijaniu się, poszerzaniu horyzontów i poznawaniu ciekawych ludzi. Uznałem, iż cechy te posiadają studia na ISM-ie. Jednocześnie warto podkreślić, iż student w ramach zajęć często zmuszany jest do myślenia poprzez prowokowanie dyskusji i rozwiązywanie praktycznych problemów. Studiowanie tutaj nie jest tylko nauką nudnej teorii.

 

Grzesiek-RogowiecGrzesiek Rogowiec,
Finalista Olimpiady Mediewistycznej
Wybrałem studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, ponieważ jest to jedna z największych i najlepszych uczelni w kraju. Studia te oferują mi bardzo szeroki wybór możliwości rozwijania wiedzy i zainteresowań. Dzięki nim mam możliwość kontaktu z wybitnymi specjalistami z danej dziedzinie oraz udziału w licznych konferencjach i wydarzeniach międzynarodowych. Ponadto lokalizacja w stolicy ułatwia kontakt z wszelkiego rodzaju instytucjami i organizacjami.

 

Patryk-RudnickiPatryk Rudnicki,
Laureat Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
Wybrałem studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW, ponieważ oferują one unikalny program studiów, a także interesujące specjalizacje, któych nie ma w ofercie innych kierunków. Poza tym, wielką zaleta Instytutu jest rozbudowany program wymiany międzynarodowej. Dodatkowo studiowanie na ISM-ie dało mi możliwość poznania wielu ludzi o podobnych zainteresowaniach. ISM to również doskonali profesorowie z największym dorobkiem naukowym spośród ośrodków zajmujących się badaniem stosunków międzynarodowych w Polsce. ISM mogę polecić dzięki atmosferze studiowania, na którą składają się ciekawe zajęcia, możliwość uczestnictwa w licznych konferencjach oraz przyjazny stosunek kadry naukowej do studentów. Ponadto duża liczba grup ćwiczeniowych daje możliwość dopasowania planu zajęć do innych obowiązków.
Ulgi w postępowaniu rekrutacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,

LAUREACI:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Technicznej,

LAUREACI:

 • Polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.
Kontakt

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW REKRUTACJI W ISM UW: mgr Jacek Kosiarski
(ul. Żurawia 4, tel. do Sekretariatu ISM 22 553-16-38; e-mail : j.kosiarski@uw.edu.pl ).

UWAGA : INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 UMIESZCZONE SĄ NA STRONIE :

irk.uw.edu.pl
http://rekrutacja.uw.edu.pl/

Poczta do ISM ws. rekrutacji : rekrutacja@ism.uw.edu.pl

Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej na studia anglojęzyczne jest Linda Masalska , tel. 22 55-31-637

e-mail : international.office.ism@uw.edu.pl

Kontakt z Biurem ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego (np. w sprawach dotyczących rejestracji kandydatów na studia, funkcjonowania systemu irk, itd.)
http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/kontakt/

Do pobrania: