Zakłady ISM

Struktura organizacyjna Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW opiera się na 7 zakładach. Pracownicy zakładów poświęcają się nie tylko prowadzeniu badań, ale również dydaktyce.

Kierownicy zakładów:

  • Zakład Azji i Pacyfiku – dr hab. Jakub Zajączkowski
  • Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych – prof. dr hab. Marian Edward Haliżak
  • Zakład Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych – prof. dr hab. Ryszard Zięba
  • Zakład Integracji Europejskiej – prof. dr hab. Dariusz Popławski
  • Zakład Studiów Pozaeuropejskich – prof. dr hab. Marcin Gawrycki
  • Zakład Studiów Strategicznych – prof. dr hab. Roman Kuźniar
  • Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych – dr hab. Sylwester Gardocki

W ramach Instytutu funkcjonuje także Centrum badań nad współczesnymi Indiami.