Stosunki Międzynarodowe – International Relations

Wydawca
Instytut Stosunków Międzynarodowych
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Warszawski

ISSN: 0209-0961

Pismo ukazuje się od 1982 roku. Od 1999 roku jako kwartalnik z podwójną numeracją;
od 2012 roku jako półrocznik z numeracją ciągłą; od 2015 r. jako kwartalnik.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Kwartalnik „Stosunki Międzynarodowe-International Relations” jest indeksowany w:
1) bazie CEEOL,  http://www.ceeol.com/   oraz
2) w bazie BazEkon, https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/

Abstrakty

Numer 2(tom 54)/2018
Spis treści/Contents

Numer 1(tom 54)/2018
Spis treści/Contents

Numer 4(tom 53)/2017
Spis treści/Contents

Numer 3(tom 53)/2017
Spis treści/Contents

Numer 2(tom 53)/2017
Spis treści/Contents

Numer 1(tom 53)/2017
Spis treści/Contents

Numer 4(tom 52)/2016
Spis treści/Contents

Numer 3 (tom 52) / 2016
Spis treści / Contents

Numer 2 (tom 52) / 2016
Spis treści / Contents

Numer 1 (tom 52) / 2016
Spis treści / Contents

Numer 4 (tom 51) / 2015
Spis treści / Contents

Numer 3 (tom 51) / 2015
Spis treści / Contents

Numer 2 (tom 51) / 2015
Spis treści / Contents

Numer 1 (tom 51) / 2015
Spis treści / Contents

Tom 50 / 2014
Spis treści / Contents
pobierz

Tom 49 / 2014
Spis treści / Contents
pobierz

Tom 48 / 2013
Spis treści / Contents
pobierz

Tom 47 / 2013
Spis treści / Contents
pobierz 1 i pobierz 2

Tom 46 / 2012
Spis treści / Contents
pobierz

Tom 45 / 2012
Spis treści / Contents
pobierz

Tom 44 / 2011
Spis treści / Okładka
pobierz

Tom 43 / 2011
Spis treści / Contents
pobierz

Tom 42 / 2010
Spis treści
pobierz

Tom 41 / 2010
Spis treści
pobierz

Tom 40 / 2009
Spis treści / Contents
pobierz i pobierz

Tom 39 / 2009
pobierz

Tom 38 / 2008
pobierz

Tom 37 / 2008
pobierz

Tom 36 / 2007
pobierz

Tom 35 / 2007
pobierz

Tom 34 / 2006
pobierz

Tom 33 / 2006
pobierz

Tom 32 / 2005
pobierz

Tom 31 / 2005
pobierz

Tom 30 / 2004
pobierz

Tom 29 / 2004
pobierz

Tom 28 / 2003
pobierz

Tom 27 / 2003
pobierz

Tom 26 / 2002
pobierz

Tom 25 / 2002
pobierz

Tom 24 / 2001
pobierz

Tom 23 / 2001
pobierz

Tom 22 / 2000
pobierz

Tom 21 / 2000
pobierz

Tom 20 / 1998
pobierz

Tom 19 / 1998
pobierz

Tom 18 / 1996
pobierz

Tom 17 / 1995
pobierz

Tom 16 / 1992
pobierz

Tom 15 / 1992
pobierz

Tom 14 / 1991
pobierz

Tom 13 / 1991
pobierz

Tom 12 / 1991
pobierz

Tom 11 / 1991
pobierz

Tom 10 / 1991
pobierz

Tom 9 / 1989
pobierz

Tom 8 / 1989
pobierz

Tom 7 / 1987
pobierz

Tom 6 / 1987
pobierz

Tom 5 / 1986
pobierz

Tom 4 / 1985
pobierz

Tom 3 / 1985
pobierz

Tom 2 / 1982
pobierz

Tom 1 / 1982
pobierz

Rada naukowa
Amitav Acharya, American University, Washington
Stanisław Bieleń, Uniwersytet Warszawski
Dieter Bingen, Deutsches Polen-Institut, Darmstadt
Shantanu Chakrabarti, University of Calcutta
Alan Chong, S. Rajaratnam School of International Studies, Singapore
Konstantin Chudoliej, Sankt-Pietierburgskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet
Charles F. Doran, The Johns Hopkins University
Józef M. Fiszer, Polska Akademia Nauk
Jochen Franzke, Universität Potsdam
Marcin F. Gawrycki, Uniwersytet Warszawski
Idesbald Goddeeris, Katholieke Universiteit Leuven
Edward Haliżak, Uniwersytet Warszawski
Andrew Hurrell, University of Oxford
Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski
Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński
Grażyna Michałowska, Uniwersytet Warszawski
Özgün Erler Bayir, Istanbul University
Harsh V. Pant, King’s College London
Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dariusz Popławski, Uniwersytet Warszawski
Jean-Christophe Romer, Université Strasbourg III
Jorge A. Schiavon, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Mexico City
Jivanta Schöttli, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Elżbieta Stadtmüller, Uniwersytet Wrocławski
Kate Sullivan, University of Oxford
Arlene B. Tickner, Universidad de los Andes, Bogota
Wang Jisi, Peking University
Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski
Katarzyna Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa

Redaktor Naczelny: Jakub Zajączkowski

Sekretarz Redakcji: Jacek Kosiarski

Redaktorami kolejnych numerów są odpowiednio kierownicy poszczególnych zakładów wchodzących w skład Instytutu Stosunków Międzynarodowych.

Redaktorzy tematyczni: polityka zagraniczna – Dariusz Popławski, studia bezpieczeństwa – Roman Kuzniar, studia regionalne – Marcin F. Gawrycki, międzynarodowa ekonomia polityczna – Edward Haliżak, historia stosunków międzynarodowych – Agnieszka Bógdał-Brzezińska, instytucje i prawo międzynarodowe – Grażyna Michałowska

Redaktor statystyczny: Karina Jędrzejowska

Redaktorzy językowi: Maja Wolsan – j. angielski, Matthew McCartney – j. angielski, Markus Pauli – j . niemiecki, Daria Ezekiel, Jakub Dadlez – j. polski

Recenzenci spoza Rady naukowej
Recenzenci krajowi:
Agnieszka Aleksy-Szucsich, Roman Bäcker, Joanna Bar, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Paweł Borkowski, Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Agnieszka Bryc, Jolanta Bryła, Alicja Stępień-Kuczyńska, Zbigniew Cesarz, Andrzej Chodubski, Jerzy Ciechański, Alicja Curanović, Andrzej Czajowski, Władysław Czapliński, Jacek Czaputowicz, Joachim Diec, Wiesław Dobrzycki, Adriana Dudek, Łukasz Gacek, Sylwester Gardocki, Aleksander Głogowski, Bogdan Góralczyk, Wojciech Grabowski, Artur Gruszczak, Patrycja Grzebyk, Witold M. Góralski, Dorota Heidrich, Krzysztof Iwańczuk, Aleksandra Jarczewska, Karina Jędrzejowska, Marcin Kaczmarski, Szymon Kardaś, Tadeusz Klementewicz, Katarzyna Kołodziejczyk, Wojciech Kostecki, Jerzy Kranz, Katarzyna Krzywicka, Bogusław Lackoroński, Wiesław Lizak, Teresa Łoś-Nowak, Adrianna Łukaszewicz, Leonard Łukaszuk, Marek Madej, Marek J. Malinowski, Paula Marcinkowska, Jerzy Menkes, Dariusz Milczarek, Stanisław Musiał, Justyna Nakonieczna, Anna Nawrot, Joanna Nowakowska-Małusecka, Anita Oberda-Monkiewicz, Rafał Ożarowski, Stanisław Parzymies, Maria Pasztor, Jacek Pawlik, Marek Pietraś, Irena Popiuk-Rysińska, Kamila Pronińska, Maciej Raś, Marek Rewizorski, Jan Rowiński, Bogusława Skulska, Anna Solarz, Elżbieta Stadtmüller, Mirosław Sułek, Joanna Starzyk-Sulejewska, Alicja Stępień-Kuczyńska, Stanisław Sulowski, Janusz Symonides, Andrzej Szeptycki, Marek Tabor, Krzysztof Trzciński, Rafał Ulatowski, Andrzej Wierzbicki, Agata Włodkowska-Bagan, Anna Wojciuk, Rafał Wordliczek, Marta Woźniak, Anna Wróbel, Marek Wróblewski, Justyna Zając, Jakub Zajączkowski, Kamil Zajączkowski, Bogusław Zaleski, Maciej Ząbek, Jerzy Zdanowski, Agata W. Ziętek, Lubomir Zyblikiewicz

Recenzenci zagraniczni:
Navnita Behera, Igor Chernov, Joanna Gorska, Flemming Splidsboel Hansen, Malgorzata Klatt, Tatiana Romanowa, Georg Sanford, Manish Thapa, Thomas Winter

Warunki publikacji
 • Tekst artykułu powinien być oryginalny, co oznacza, że nie był nigdzie wcześniej publikowany;
 • Teksty do publikacji należy składać w wersji papierowej i elektronicznej;
 • Teksty powinny liczyć nie więcej niż 22-24 strony maszynopisu znormalizowanego (1800 znaków na stronie);
 • Teksty zakwalifikowane jako studia powinny być zaopatrzone w streszczenie w języku polskim (bądź w języku angielskim; maksymalnie 2/3 strony, 1200 znaków);
 • Autorzy powinni podać swoje afiliacje zawodowe oraz dane kontaktowe (e-mail; tel. kom.);
 • Teksty powinny być zaopatrzone w deklarację o samodzielności;
 • Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych;
 • Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów;
 • Redakcja nie honoruje finansowo publikowanych tekstów.
Wytyczne dla autorów recenzji
 • Redakcja przyjmuje recenzje prac naukowych (autorskich, zbiorowych). Wskazany jest wcześniejszy kontakt z Redakcją celem uzgodnienia warunków publikacji (chodzi przede wszystkim o gwarancję, że publikacja nie zostanie zrecenzowana przez inną osobę);
 • Objętość recenzji powinna wahać się w granicach 5-9 stron maszynopisu znormalizowanego (1800 znaków na stronie);
 • W tytule recenzja powinna zawierać pełny opis bibliograficzny publikacji (imię, nazwisko autora/redaktora, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, liczbę stron, załączników);
 • Jeśli recenzja stanowi omówienie kilku publikacji tematycznych lub autorskich, jej tytuł może być oryginalny, a objętość może sięgać 1 arkusza wyd.;
 • Recenzja powinna zawierać ocenę (pochwałę lub krytykę) dzieła, wnioski i rekomendacje (podkreślenie oryginalnego wkładu w danej dziedzinie, ocenę aparatu naukowego, bazy źródłowej i bibliografii, walorów poznawczych i metodologicznych);
 • Recenzja powinna zawierać pełne dane o jej autorze (imię, nazwisko, tytuł naukowy, adres, afiliację zawodową, e-mail, tel. kom.);
Procedura recenzowania
Procedura recenzowania uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opracowane przez Zespół ds. Etyki w Nauce i opisane w instrukcji pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011. Por. strona internetowa MNiSzW: www.nauka.gov.pl

Recenzentami są specjaliści w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, poszczególne teksty są oceniane przez odrębnych recenzentów, lista recenzentów jest zamieszczona na stronie internetowej czasopisma.

Arkusz recenzyjny jest zamieszczony na stronie internetowej SM-IR.

W celu zabezpieczenia oryginalności publikacji naukowych Redakcja wdraża tzw. zaporę ghostwriting.

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów
redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy itd.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są ghostwritingguest authorship.

ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwritingguest authorship Redakcja czasopisma wprowadza odpowiednie procedury:

 • Wymaga od autorów publikacji oświadczenia na temat samodzielności/bądź wkładu w powstanie publikacji, z zaznaczeniem, że główną odpowiedzialność za dzieło ponosi autor zgłaszający tekst.
 • Ostrzega, że wszelkie wykryte przypadki ghostwritingguest authorship będą demaskowane jako przejaw nierzetelności naukowej, zaś sankcją będzie powiadamianie odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 • Uzyskuje informacje o źródłach finansowania publikacji (granty, środki własne), wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
 • Dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Arkusz recenzyjny pobierz

Adres redakcji
„Stosunki Międzynarodowe – International Relations”
Instytut Stosunków Międzynarodowych UW
ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa
tel. 22 55 31 635, fax 22 55 31 636
e-mail: ismn@uw.edu.pl
Realizacja
Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.
ul. Wiślana 8, 00-317 Warszawa
tel./fax 22 692 41 18, 22 826 59 21, 22 828 93 91;
dział handlowy: jak wyżej, w. 105, 108
e-mail: info@scholar.com.pl; www.scholar.com.pl