Sieci badawcze

Centrum Europejskie na Uniwersytecie Pekińskim

European University Centre

Od 2009 ISM UW jest częścią European University Centre at Peking University. Centrum ma swoją siedzibę w campusie uniwersyteckim. Jest to pierwsze Europejskie Centrum Uniwersyteckie o tym charakterze powstałe w Chinach.

PARTNERZY

Obok Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Pekińskiego konsorcjum tworzą:

 • Aristotle University of Thessaloniki,
 • Lund University,
 • Paris Universitas (an alliance among Paris Dauphine – Paris 9, Panthéon-Assas – Paris 2, Paris Sorbonne – Paris 4, Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Pierre & Marie Curie – Paris 6),
 • Universidad Autónoma Madrid,
 • Università degli Studi di Milano,
 • Université de Strasbourg,
 • University College Dublin,
 • University College London,
 • University of Vienna
 • Uppsala University
 • Aarhus University

BADANIA NAUKOWE

Aktywność Centrum koncentruje się na:

 • Wspólne projekty badawcze, programy i seminaria pomiędzy uniwersytetami z Europy a Uniwersytetem Pekińskim
 • Programy wymiany;
 • konferencje;
 • współpraca między uczestniczącymi w projekcie uniwersytetami europejskimi, uniwersytetem Pekińskim i innymi uniwersytetami oraz jednostkami badawczymi z Chin jak np. CAS i  CASS;
 • obsługa naukowców i studentów odwiedzających Uniwersytet Pekiński.

AKTYWNOŚĆ

 • Centrum Europejskie Uniwersytetu Pekińskiego wspólnie z School of Government i Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Pekińskiego zorganizowały dwa kursy nt. Stosunków międzynarodowych w Europie. Kursy były oferowane studentom studiów magisterskich i doktorantom Uniwersytetu Pekińskiego. Koncentrowały się one na aspektach politycznych, ekonomicznych i kulturalnych integracji europejskiej. Kursy prowadzili wykładowcy z uniwersytetów europejskich.
 • W grudniu  2010, dr Jakub Zajączkowski wygłosił wykład dla doktorantów i studentów  studiów magisterskich Uniwersytetu Pekińskieg pt.: EU Policy towards Asia; Evolution of EU-China relations
 • w 2011 roku,mgr  Paweł Sokala, z ISM wziął udział w drugim posiedzeniu Rady Sieci

KOORDYNATOR W ISM

dr Jakub Zajączkowski (j.zajaczkowski@uw.edu.pl, kubazaj@hot.pl)

Konsorcjum EU Non-Proliferation

EU Non-Proliferation Consortium

W październiku 2011 r. Instytut Stosunków Międzynarodowych UW przystąpił do European Union Non-Proliferation Consortium (EU NPC) – sieci europejskich uczelni, instytucji badawczych i analitycznych zajmujących się problematyką nierozprzestrzenienia broni masowego rażenia oraz kontroli zbrojeń. Konsorcjum zostało utworzone na mocy decyzji Rady Unii Europejskiej z lipca 2010 r., a swą działalność zainaugurowało w styczniu 2011 r. Obecnie sieć EU NPC skupia 29 instytucji z 14 państw Unii Europejskiej. Jej prace są wspólnie koordynowane przez 4 cieszące się powszechnym międzynarodowym uznaniem ośrodki badawcze – The Foundation for Strategic Research (FRS, Francja), The Peace Research Institute in Frankfurt(HSFK/ PRIF, Niemcy), The International Institute for Strategic Studies (IISS, Wielka Brytania) oraz The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI, Szwecja).

Głównym celem konsorcjum jest inicjowanie i stymulowanie debaty naukowej oraz politycznej na temat współpracy międzynarodowej w sprawie przeciwdziałania proliferacji broni masowego rażenia i rozwiązywania wiążących się z nią wyzwań oraz problemów dla bezpieczeństwa światowego i regionalnego. Prace sieci EU NPC obejmują też zagadnienia kontroli zbrojeń i rozbrojenia w zakresie broni konwencjonalnej, w tym niehumanitarnych środków rażenia. Konsorcjum ma również wspierać aktywność Unii Europejskiej w sferze przeciwdziałania proliferacji, pozostając w tym celu otwartym dla nowych uczestników, także z państw trzecich, spoza UE.

Aktywność konsorcjum będzie przebiegać w różnorodnych formach, w tym poprzez organizację cyklicznych konferencji międzynarodowych i spotkań eksperckich poświęconych zagadnieniom nieproliferacji i kontroli zbrojeń, a także prowadzenia różnorodnych serii wydawniczych o tej problematyce. Inicjowaniu i rozwijaniu kontaktów eksperckich oraz szerszej debaty publicznej w sprawach nieproliferacji i kontroli zbrojeń służy też specjalna strona internetowa: www.nonproliferation.eu

Ze strony ISM w pracach konsorcjum uczestniczą: prof. dr hab. Roman Kuźniar, dr Agnieszka Bieńczyk-Missala, dr Marcin Kaczmarski, dr Marek Madej (koordynator) – marek.madej@uw.edu.pl

Europejskie Stowarzyszenie Centrów Studiów nad Indiami (EAISC)

GENEZA

W dniach 21-22 listopada 2011 roku podczas międzynarodowej konferencji w New Delhi, zorganizowanej przez EU-India Study Centres Programme and European Commission powołano do zycia Europejskie Stowarzyszenie Centrów Studiów nad Indiami (ang. European Association of India Study Centres, EAISC). Jednoczy ono centra badawcze z Unii Europejskiej koncentrujące swoje wysiłki na problematyce współczesnych Indii. Jednym z fundatorów jest CCIRS ISM. Dr Jakub Zajączkowski został wybrany pierwszym prezydentem EAISC.

Podczas konferencji Uniwersytet Warszawski reprezentowany był przez: prof. dr hab. Janusza Adamowskiego, dziekana WDiNP i dr Jakuba Zajączkowskiego z ISM.

EAISC

CELE:

Celami EAISC są:

 1. wzmocnienie i promocja indyjsko-europejskiej współpracy naukowej
 2. utworzenie sieci europejskich instytucji służącej temu celowi
 3. efekt synergii w zakresie badań, dydaktyki, administracji, wymiany personelu, planowania  i pozyskiwania funduszy
 4. reprezentowanie wspólnych interesów wobec UE
 5. współpraca z indyjskimi instytucjami szkolnictwa wyższego w zakresie Studiów Europejskich.

Zobacz: Status of EAISC

PARTNERZY:

Partnerzy z Europy:

 • Leiden University (Holandia)
 • University of Milan (Włochy)
 • Reutlingen University (Niemcy)
 • Hochschule Bremen University of Applied Sciences (Niemcy)

Partnerzy z Indii:

 • Banasthali University
 • Bastar University
 • Jawaharlal Nehru University
 • Mangalore University
 • Manipal University
 • Manomaniam Sundaranar University
 • Pondichery University
 • Sambalpur University
 • Symbiosis International University
 • Universityof Caclutta
 • University of Delhi
 • Vinoba Bhave University

Dwa stowarzyszenia:

 • Assotiation of European Studies in India (India)
 • European Association of India Study Centres (Europa)

AKTYWNOŚĆ I REZULTATY

Pierwsze posiedzenie zarządu European Association of India Study Centres odbyło się w Warszawie w dniach 22-25 marzec 2012. Wzięli w nim udział:

 • Dr Jakub Zajączkowski (przewodniczący, CCIRS, UW)
 • Prof. Donatella Dolcini (Department of Contemporary languages and Cultures (Hindi Language and  Indian Culture, University of Milan, włochy)
 • Prof. Hans G. Jansen (Head of India Study Centre, Hochschule Bremen, University of Applied Sciences, niemcy)
 • Dr Uwe Skoda (Chairperson, Contemporary India Study Centre Arhus, Arhus University, dania).

Podczas spotkania dyskutowano nt.:

 • Plany Centrum
 • Studia magisterskie (prezentacja programów studiów nt. Indii współczesnych przez uczestników)
 • Wspólny program studiów magisterskich
 • Wymiana pracowników naukowych I studentów
 • Mundus Action 2

EAISCEAISC

Podczas spotkania zaakceptowana został Deklaracja Warszawska, w której partnerzy zobowiązali się do dalszej intensyfikacji współpracy.
zobacz: Warsaw Declaration 2012

PROJEKT ERAMUS MUNDUS

EAISC było częścią konsorcjum, które uzyskało fundusze na realizację projektu w ramach program Ersmus Mundus. ISM uzyskało prestiżowy grant w ramach program Erasmus Mundus (Sub-Programme: Erasmus Mundus Partnerships in Action 2, Strand 1). Tytuł projektu: Interdisciplinary Bridgies in Indo-European Studies (UNIES). Koordynatorami projektu są: Aarhus University, Dania and IIT Madras, Indie.

KOORDYNATOR

dr Jakub Zajączkowski (j.zajaczkowski@uw.edu.pl, kubazaj@hot.pl)

Europejskie Konsorcjum Badawcze

STRUKTURA:

ISM wchodzi w skład Europejskiego Konsorcjum Badawczego (European Research Consortium) składającego się z:

 • University of Florence,
 • Warsaw School of Social Sciences and Humanities,
 • South Stockholm University College (Södertörns Högskola),
 • Université de Cergy-Pontoise, France.

REZULTATY

 • Szkoła letnia  (2007 i 2009)
 • Konferencje naukowe (Europa – mity i rzeczywistość, Florencja 2007; What ‘European-ness’ means today? Florencja 2009).