Samorząd Studentów ISM

W myśl ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, samorząd tworzą wszyscy studenci. Zgodnie z regulaminem Samorządu Studentów organem wykonawczym jest Zarząd Samorządu Studentów, wybierany co roku, na przełomie października i listopada.

Do głównych kompetencji ZSS należy:

 • Obrona praw studentów;
 • Wyrażanie opinii społeczności akademickiej;
 • Współdecydowanie z władzami Wydziału o sprawach socjalno – bytowych studentów, w szczególności sprawach pomocy materialnej, oraz nagród za wyniki w nauce [poprzez przedstawiciela w Komisji Stypendialnej];
 • Opiniowanie i zatwierdzanie projektów decyzji władz Wydziału i Instytutu, w tym: siatek zajęć, programów studiów, harmonogramu sesji, kwot opłat wnoszonych przez studentów, list zakwalifikowanych na stypendia zagraniczne;
 • popieranie i realizacja naukowych, kulturalnych, sportowych i integracyjnych inicjatyw studenckich, przede wszystkim: wyjazdów, imprez, turniejów, szkoleń i juwenaliów;
 • powoływanie starostów grup

Prawo o szkolnictwie wyższym nadaje samorządom studenckim szerokie kompetencje. Jako Twoi przedstawiciele, chcemy w stu procentach wypełniać powierzone nam zadania. Niezależnie od liczby zorganizowanych imprez, wyjazdów i konkursów, naszym nadrzędnym celem pozostaje reprezentacja interesów społeczności akademickiej i obrona praw studentów. Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone lub zauważyłeś pewne nieprawidłowości – skontaktuj się z nami. Razem, działając na podstawie powierzonego nam mandatu, jesteśmy w stanie zdziałać więcej.

Zarząd Samorządu Studentów ISM UW

Skład Zarządu:

 1. Weronika Paryszek- przewodnicząca w.paryszek@student.uw.edu.pl
 2. Michał Wróblewicz  mtwroblewicz@gmail.com
 3. Tadeusz Jarczyk Tadeusz.jarczyk@gmail.com
 4. Jan Peché jan.peche@gmail.com
 5. Natalia Kreczmańska n.kreczmanska2@student.uw.edu.pl

 

Komisje Samorządu Studentów ISM UW

Komisja Dydaktyczna
Przewodnicząca- Natalia Kreczmańska n.kreczmanska2@student.uw.edu.pl

Komisja Kultury
Przewodnicząca- Ida Ogonek i.ogonek@student.uw.edu.pl

Komisja Imprez
Przewodniczący sekcji imprez- Jan Peché jan.peche@gmail.com

Komisja Promocji
Przewodniczący sekcji promocji- Filip Mazurkiewicz f.m.mazurkiewicz@gmail.com

Komisja Zagraniczna
Przewodnicząca- Małgorzata Bania  malgorzata.kzism@gmail.com

Komisja Sportu
Przewodniczący- Tadeusz Jarczyk Tadeusz.jarczyk@gmail.com

Przedstawiciele Studentów w ciałach UW

Przedstawiciele w Parlamencie Studentów UW:
Jakub Bator jakub.bator@samorzad.uw.edu.pl
Agata Stankowska agata.stankowska@gmail.com

Przedstawiciele w Radzie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych:
Agata Stankowska agata.stankowska@gmail.com
Jan Peché jan.peche@gmail.com
Aleksandra Bierkowska ola.bierkowska@gmail.com
Ida Ogonek i.ogonek@student.uw.edu.pl
Małgorzata Steczkowska mm.steczkowska@student.uw.edu.pl
Przemysław Gliński  przemekglinski2@gmail.com
Jan Ostaszewicz jan.ostaszewicz@gmail.com
Szymon Król szymi.krol@gmail.com

Przedstawiciele w Radzie Naukowej ISM UW:
Agata  Stankowska agata.stankowska@gmail.com
Natalia Kreczmańska n.kreczmanska2@student.uw.edu.pl
Ana López Gołubowska(przedstawiciel studiów anglojęzycznych) golubowskaanka@gmail.com

Starości

Stacjonarne I stopnia I rok: Katarzyna Ładno k.ladno@student.uw.edu.pl Julia Strojek j.strojek2@student.uw.edu.pl II rok: Zofia Chromicka z.chromicka@student.uw.edu.pl Joanna Nowak  ja.nowak7@student.uw.edu.pl III rok: Wioletta Domżała wiolettakajadomzala@gmail.com

Stacjonarne II stopień I rok Afryka i Bliski Wschód – Anna Stupnicka stupnickaa@gmail.com Ameryka – Monika Florczyk m.florczyk@student.uw.edu.pl Azja Wschodnia – Maciej Jarocki mj.jarocki@student.uw.edu.pl Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne – Zuzanna Lewandowska Zm.lewandowska@student.uw.edu.pl Dyplomacja Współczesna – Maria Glinka mk.glinka2@student.uw.edu.pl Międzynarodowa Polityka Handlowa – Oliwia Walada oliwia.walada@onet.pl II rok Ameryka – Ann Lyashenko + Magdalena Wypych (z-ca) h.liashenko@student.uw.edu.pl Azja Wschodnia – Ludka Kraszewska la.kruszewska@gmail.com Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne – Kamil Opara opara.kamil@gmail.com Dyplomacja Współczesna – Michał Wróblewicz (starosta całego II stopnia) mtwroblewicz@gmail.com Integracja i Stosunki Zewnętrzne UE – Zuzanna Chilczuk z.chilczuk@student.uw.edu.pl Międzynarodowa Polityka Handlowa – Marta Kasprzak me.kasprzak@student.uw.edu.pl

Chcesz być na bieżąco z tym co dzieje się w Naszym Instytucie? Chcesz brać udział w ciekawych eventach oraz zobaczyć z nich relacje?
Polub nas! Zaobserwuj! Podaj dalej 🙂 

Profil Samorządu na Facebooku: https://www.facebook.com/ZssISM
Profil Samorządu na Instagramie: ism.uw
Snapchat: ism.uw

 

Zarząd Samorządu Studentów UW

Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest organem wykonawczym samorządu na szczeblu uczelni. Przewodniczący Zarządu jest wybierany przez Parlament Studentów UW na dwuletnią kadencję. Ten sam organ corocznie zatwierdza zaproponowany przez Przewodniczącego skład Zarządu.

Dlaczego rola Zarządu jest tak istotna i ważna dla innych samorządów jednostek? To właśnie on współpracuje z samorządami jednostek, wspiera je, opracowuje projekt budżetu i dokonuje podziału funduszy przeznaczonych na działalność Samorządu Studentów na całym Uniwersytecie Warszawskim.

Czym jeszcze zajmuje się Zarząd? Niewątpliwie coroczną organizację Juwenaliów, imprez muzycznych i spotkań kulturalnych z przedstawicielami świata nauki czy kultury. Przedstawiciele tego organu w ramach projektu UW Here zdobywają zniżki w sklepach, restauracjach, kinach, etc. Zarząd prowadzi także wiele innych projektów, np. internetową telewizję studencką Uniwerek.TV, Raport Studencki czy Akademicki Rozkład Jazdy. Ponadto ZSS UW co oku wita wszystkich studentów pierwszego roku projektem „Witaj na UW!”, w ramach którego organizowane są koncerty, imprezy czy wyjścia do muzeów. Jednak jednym z priorytetowych zadań Zarządu jest dbanie o prawa studentów. Jego przedstawiciele działają w imieniu wszystkich studentów UW na szczeblu ogólnouniwersyteckim i reprezentują społeczność studencką przed władzami.

Facebook ZSS UW