Projekty badawcze

Granty obecnie realizowane na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Projekty unijne

 • Centre for Contemporary India Research and Studies (Program: EU India Action Plan Support Facility, ASIE/2009/215-062; Centre for Contemporary India Research and Studies). Wartość grantu 270 000 euro. ISM jest liderem oraz głównym koordynatorem projektu.
 • ISM WNPiSM UW jest częścią konsorcjum badawczego, które wygrało prestiżowy grant UE w ramach 7 Programu Ramowego (7th Framework Programme for Research and Technological Development, FP7). Implementacja projektu (No. 295060) zatytułowanego India-EU Joint House for Science and Innovation rozpoczęła się 1 lutego 2012. Wartość grantu 519 000 euro.
 • ISM UW wchodzi wskład konsorcjum badawczego, które uzyskało prestiżwoyw grant UE w ramach 7 Programu Ramowego (7th Framework Programme for Research, FP7 – Marie Curie), zatytułowany (Post-USSR) Tensions. Celem projektu: interdyscyplinarny program studiów doktoranckich, mający na celu kształcenie ekspertów nowej generacji w zakresie obszaru post-sowieckiego. Liderem konsorcjum jest Dublin City University.
 • ISM wchodzi w skład Network on Humanitarian Assistance (NOHA), wspieranej przez UE. NOHA jest to sieć uniwersytetów zajmujących sie rozwojem edukacji w zakresie prawa humanitarnego.
 • TUNING – Pracownicy ISM zostali zaproszeni do udziału w projekcie TUNING, wspieranym przez komisję europejską. Głównym celem projektu było opracowanie ram porównywalnych i kompatybilnych kwalifikacji w państwach stronach procesu bolońskiego.
 • Od lipca 2012 ISM i Centre for Contemporary India Research and Studies ISM UW jest częścią Euro-Indyjskiego konsorcjum badawczego które uzyskało grant w programie: Erasmus Mundus (Sub-Programme: Erasmus Mundus Partnerships in Action 2, Strand 1). Tytuł projektu: Interdisciplinary Bridgies in Indo-European Studies (IBIES). Koordynatorami projektu są: Aarhus University z Danii i IIT Madras, Indie.
Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami
Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami

Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami, CCIRS (Program: EU India Action Plan Support Facility, ASIE/2009/215-062, Centre for Contemporary India Research and Studies). Wartość grantu to 270 000 euro. ISM jest liderem projektu i głównym koordynatorem.

CCIRS to innowacyjne i interdyscyplinarne Centrum ISM UW, stworzone w oparciu o współpracę z United Nations Development Programme, University of Hyderabad, Jawaharlal Nehru University i 14 europejskimi i 8 indyjskimi uniwersytetami i instytutami.

PARTNERZY

Z Indii:

 • Jawaharlal Nehru University, New Delhi
 • Institute for Defense Studies and Analyses (IDSA), New Delhi
 • Institute of Economic Growth, The University of Delhi
 • the Birla Institute of Management Technology (BIMTECH), New Delhi
 • India Council for World Affairs, New Delhi
 • The University of Hyderabad
 • Manipal University
 • Institute for Social and Economic Change, Bangalore
 • Institute of Foreign Policy Studies, University of Calcutta, Kolkata
 • Institute of Development Studies, Kolkata
 • Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology, Madras
 • Centre for Development Studies, Trivandrum, Kerala
 • S.P. Jain Institute of Management and Research, Mumbai
 • Tata Institute of Social Sciences, Mumbai
 • Gatway House (think-tank in Mumbai)
 • University of Kerala

Z Nepalu:

 • Global Collage Interantional, Kathmandu,
 • Pokhara University, Kathmandu,
 • Tribhuvan University, Kathmandu,

Z Europy:

 • Centre for Studies on Non-European Countries, Polish Academy of Sciences
 • South Asia Institute (Department of Political Science) University of Heidelberg
 • Department of Political Science, Universidad Autónoma de Madrid
 • Research Unit on International Security and Cooperation, Universidad Compultense de Madrid
 • Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Firenze
 • Jan Masaryk Centre of International Studies, University of Economics, Prague
 • Faculty of Social Science, University of Lubljana
 • The Leuven India Focus, Katholieke Universiteit Leuven
 • Vrije Universiteit, Brussel
 • Instituto di Pubblicismo, Roma
 • Ivan Franko National University of Lviv
 • Department of History, International and Social Studies; Aalborg University
 • Institut d’etudes politiques de Lyon
 • Contemporary South Asian Studies Programme School of Interdisciplinary Area Studies (CSASP), University of Oxford
 • The Centre for International Studies, Dublin City University
 • India-EU Council Association

CCIRSCCIRS

PROFIL BADAWCZY

CCIRS to projekt finansowany przez UE z celem poszerzenia wiedzy na temat współczesnych Indii, ich życia politycznego i gospodarczego. Misją CCIRS jest:

 • Rozszerzenie wiedzy dotyczącej Indii współczesnych w Unii Europejskiej, szczególnie dotyczącej wymiaru politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego;
 • Wzmocnienie relacji dwustronnych i stopniowe budowanie partnerstwa między Indiami i UE. Partnerstwo to powinno być oparte o wspólne wartości, interesy i odpowiedzialność.
 • Przyczyniać się do rozwoju edukacji na najwyższym poziomie. Centrum koncentruje się na kształceniu studentów na poziomie magisterskim a w przyszłości również doktoranckim.
 • Bycie platformom współpracy między europejskimi i indyjskimi naukowcami, elitami biznesowymi, organizacjami pozarządowymi i mediami

REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Podczas dwóch lat realizacji projektu wszystkie zakładane cele zostały osiągnęte.

 • MA Program in Contemporary India Business and Politics w ISM:
  • W języku polskim od października 2012
  • W języku angielskim od października 2013
 • Książki:
  • India in Contemporary world (Manish Thapa, Jivanta Schottli, Jakub Zajączkowski)
  • India: Emerging Power (Manish Thapa, Jivanta Schottli, Jakub Zajączkowski)
  • International Relations in Asia: Great Powers and Institutions (Manish Thapa, Jivanta Schottli, Jakub Zajączkowski)

Każda z powyższych publikacji będzie się składać z 20 artykułów i zostanie opublikowana w wydawnictwie Routledge Taylor & Francis Group

 • Konferencje i seminaria (w okresie 2010-2012 odbyło się 20 międzynarodowych konferencji i 40 seminariów oraz wykładów gościnnych)
 • Wymiana studencka (40 rozpoczęło w sierpniu 2012 udział w programie wymiany)

CCIRSCCIRS

WYBRANE KONFERENCJE I SEMINARIA:

 • European Union and South Asia; Learning from Each Other, wspólna konferencja zorganizowana z Nepal Poland Friendship Council; Department of Conflict, Peace and Development Studies, Tribhuvan University, Global College International (Kathmandu), sierpień 2010, Kathmandu;
 • Evolution of India-EU relations: Implications for new world order, wspólna konferencja zorganizowana z Katholieke Universiteit Leuven, Leuven Centre for Global Governance, India Focus, luty 2011, Leuven;
 • Global India, wspólna konferencja zorganizowana we współpracy z Contemporary South Asian Studies Programme, School of Interdisciplinary Area Studies, University of Oxford, marzec 2011, Oxford;
 •  India in International Relations: European and Indian perspectives, wspólna konferencja zorganizowana we współpracy z Jawaharlal Nehru University and Embassy of the Republic of Poland, kwiecień 2011, New Delhi;
 • Trilateralism & Triangular Dynamics in International Relations. Implications for International Relations Theory, wspólna konferencja zorganizowana we współpracy z South Asia Institute, Department of Political Science, Heidelberg University, lipiec 2011, Heidelberg;
 • Analysing the Rise of India and China: Domestic, Regional and Global Implications, wspólne seminarium zorganizowane we współpracy z Institute of Foreign Policy Studies, University of Calcutta, Global College International (Kathmandu), Ambasadą RP w Indiach, luty 2012, Kalkuta;
 • India and the European Union in International Relations – New Challenges, Old Problems?, wspólna konferencja zorganizowana we współpracy z MSZ RP, ambasadą RP w New Delhi and Global College International (Kathmandu), czerwiec 2012, Warszawa.

WYMIANA STUDENCKA:

 • Od lutego do maja 2012 dwoje pierwszych studentów ISM wzięło udział w program wymiany organizowanym razem z JNU
 • W roku akademickim 2012/2013, 40 studentów odwiedzi Indie, aby studiować przez jeden semestr na jednej z następujących uczelni: JNU, University of Calcutta, TATA Institute of Social Science, University of Mumbai, Manipal University, Tribhuvan University and Global Collage International
 • W lutym 2012 czteromiesięczny staż badawczy w ISM rozpoczął student z Manipal University (Ashwath Puttur)
 • W marcu 2-tygodniowy staż badawczy w ISM odbył student z JNU (Vinod Kumar Yadaw)
 • W październiku 2013 3 miesięczny staż badawczy w ISM rozpocznie student  (Ahana Banerjee) z University of Calcutta.

CCIRSCCIRS

KOORDYNATOR:

dr Jakub Zajączkowski, j.zajaczkowski@uw.edu.pl, kubazaj@hot.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

Pobierz Report of Activities 2010-11

Centrum Badań nad Współczesnymi Indiam ISM UW: http://ccirs.ism.uw.edu.pl/

Indie – Unia Europejska. Wspólny Dom Badań i Innowacji

ISM UW jest częścią międzynarodowego konsorcjum, które wygrało prestiżowy grant UE w ramach Siódmego Programu Ramowego dla Badań i Rozwoju Technologicznego (FP&7). Implementacja projektu (Nr 295060) zatytułowanego India-EU Joint House for Science and Innovation rozpoczęła się 1 lutego. Wartość projektu to 519 000 euro.

PARTNERZY

 • Observatoire des Sciences et des Techniques, France (Coordinator)
 • Indo-French Center for Promotion of Advanced Research (CEFIPRA), India
 • Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE), France
 • Flemish Institute for Technological Research (VITO), Belgium
 • Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), Italy
 • Council of Scientific and Industrial research (CSIR), India
 • Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland
 • Europa Media Non-Profit Ltd. (EM), Hungary

DZIAŁALNOŚĆ

Meetings of INDIA SI HOUSE Consortium:
– First meeting: 7-8th November 2012 in Hyderabad
– Second meeting: 26-27th March 2013 in Antwerp
– Third meeting: 5-7th June 2013 in New Delhi

P1180006P1180005

KOORDYNATORZY W ISM

Jakub Zajączkowski PhD, j.zajaczkowski@uw.edu.pl, kubazaj@hot.pl

Aleksandra Jaskólska MA, a.jaskolska@uw.edu.pl

Siódmy Program Ramowy

SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (FP – MARIE CURIE) – (POST-USSR) TENSIONS

ISM UW jest częścią konsorcjum, które zdobyło prestiżowy grant UE w ramach 7 Programu Ramowego (FP – Marie Curie), zatytułowany (Post-USSR) Tensions. Cel projektu to: organizacja interdyscyplinarnego programu doktoranckiego mającego na celu kształcenie ekspertów następnej generacji w zakresie obszaru post-sowieckiego. Liderem konsorcjum jest Dublin City University.

KOORDYNATOR:

dr Paula Marcinkowska, p.marcinkowska@uw.edu.pl

Interdisciplinary Bridges in Indo-European Studies (UNIES)

Od lipca 2012 roku ISM UW i CCIRS są częścią indyjsko-europejskiego konsorcjum które uzyskało prestiżowy grant w programie Erasmus Mundus (Sub-Programme: Erasmus Mundus Partnerships in Action 2, Strand 1). Tytuł projektu: Interdisciplinary Bridges in Indo-European Studies (UNIES). Koordynatorami projektu są: Aarhus University, Dania i IIT Madras, Indie.

PARTNERZY

Partnerzy z Europy:

 • Leiden University (Holandia)
 • University of Milan (Włochy)
 • Reutlingen University (Niemcy)
 • Hochschule Bremen University of Applied Sciences (Niemcy)
 • Aarhus University (Dania)
 • Uniwersytet Warszawski

W projekcie udział bierze 12 uniwersytetów z Indii:

 • Banasthali University
 • Bastar University
 • Jawaharlal Nehru University
 • Mangalore University
 • Manipal University
 • Manomaniam Sundaranar University
 • Pondichery University
 • Sambalpur University
 • Symbiosis International University
 • Universityof Caclutta
 • University of Delhi
 • Vinoba Bhave University

I dwa stowarzyszenia:

 • Assotiation of European Studies in India (Indie)
 • European Association of India Study Centres (Europa)

AKTYWNOŚĆ

Od wiosny 2013 badacze i studenci z uczelni wchodzących w skład konsorcjum odwiedzają ISM UW.

KOORDYNATOR

dr Jakub Zajączkowski, j.zajaczkowski@uw.edu.pl, kubazaj@hot.pl

NOHA
NOHA

W 2008 r. Instytut Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Instytutem Studiów Regionalnych i Globalnych UW stał się pełnoprawnym członkiem Network on Humanitarian Assistance (NOHA).

NOHA powstała w 1993 roku. Jest to pierwsza sieć uniwersytetów na szczeblu europejskim zajmująca się rozwojem edukacji humanitarnej. Ma ona na celu zaszczepienie profesjonalizmu wśród pracowników organizacji humanitarnych poprzez zapewnienie solidnej podstawy intelektualnej oraz rozwój logicznych pojęć i spójnych zasad, które z kolei mają doprowadzić do „dobrych praktyk”. NOHA przyczynia się również do zwiększenia świadomości na temat kwestii humanitarnych wśród decydentów politycznych i szeroko rozumianej opinii publicznej.

Członkami NOHA są:

 • Belgia – Université catholique de Louvain (UCL)
 • Francja – Université Paul Cézanne Aix-Marseille III (UPCAM)
 • Niemcy – Ruhr-Universität Bochum (RUB)
 • Irlandia – University College Dublin (UCD)
 • Litwa – Vilniaus universitetas
 • Polska – Uniwersytet Warszawski
 • Hiszpania – Universidad de Deusto (UD)
 • Szwecja- Uppsala universitet
 • Holandia – Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Członkami stowarzyszonymi NOHA są:

 • Brazylia: Universidade de Brasilia
 • Włochy: Universita Degli Studi di Pavia
 • USA: Columbia University.

PROFIL BADAWCZY

NOHA zbudowała porozumienia o partnerstwie w ramach program Erasmus Mundus z 7 instytucjami z państw trzecich:

 • Monash University, Australia
 • Universidad Javeriana, Kolumbia
 • Bangalore University, Indie
 • Universitas Gadjah Mada, Indonezja
 • Saint-Joseph University, Beyrouth, Liban
 • University of Western Cape, RPA
 • Columbia University, USA.

W ramach NOHA studenci mogą uczestniczyć w programie Joint European Master’s in International Humanitarian Action. Program jest wspierany przez Departament Pomocy Humanitarnej (ECHO) działający przy Komisji Europejskiej. Dyplom NOHA jest uznawany (wśród agencji rządowych i pozarządowych), jako dowód najwyższych kwalifikacji pracowników humanitarnych.

Jednym z komponentów European Master’s Programme in International Humanitarian Action jest Program Intensywny, który jest organizowany we wrześniu na Uniwersytecie Warszawskim.

Program Intensywny zaznajamia studentów z:

 • fakultatywnymi programami na każdym z uniwersytetów NOHA;
 • kluczowymi zasadami i koncepcjami leżącymi u podstaw działań humanitarnych;
 • głównymi aktorami w sferze pomocy humanitarnej, obraną przez nich polityką i strategiami;
 • wyzwaniami stojącymi przed pracownikami organizacji humanitarnych w koordynacji ich działań.

Język wykładowy: angielski.

Uczestnicy: około 150 studentów uczelni członkowskich NOHA i ponad 50 prelegentów z całego świata.

AKTYWNOŚĆ

Dwóch polskich studentów może uczestniczyć w Programie Intensywnym. Są oni wybierani przez komisję w składzie: dr Agnieszka Bieńczyk-Missala, dr Patrycja Grzebyk (Instytut Stosunków Międzynarodowych), dr Izabela Łęcka (Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych) i dr Elżbieta Mikos-Skuza (Wydział Prawa i Administracji). Ogłoszenie o rekrutacji na Program Intensywny jest publikowane na stronach internetowych wymienionych wyżej instytucji.

W dniach 2-9 września 2011 po raz trzeci Instytut Stosunków Międzynarodowych (wraz z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Instytutem Studiów Regionalnych i Globalnych) we współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Louvain zorganizował Intensive Programme w ramach konsorcjum Network on Humanitarian Assistance.

Tegoroczna edycja była poświęcona tematowi Post-conflict rehabilitation: The Balkan cases i wzięło w niej udział ponad 120 studentów z całego świata, w tym dwoje studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Studenci mieli okazję wysłuchać wykładów na temat zasad pomocy humanitarnej, podstawowych podmiotów udzielających tego typu pomocy, a następnie analizy problemów związanych z niesieniem pomocy w czasie wojny bałkańskiej lat 90-tych XX wieku.

Wśród tegorocznych wykładowców byli m.in. Eric David (UCL), Roman Wieruszewski (PAN), Konstanty Gebert (Gazeta Wyborcza), Paulina Miśkiewicz (WHO), Debarati Sapir (UCL), Rolf Heintze (RUB), Amine Ait-Chaalal (UCL), Michel Liégeois (UCL), Pat Gibbon (UCD), Antoine Gérard (UN), Pierre Apraxine (MKCK).

Jak co roku, studenci mieli okazję uczestniczyć także w dwudniowym szkoleniu typu Simulation Exercise na temat Humanitarian Space and Disaster Risk Reduction, które przygotowali dr. Markus Moke z Uniwersytetu w Bochum oraz Andrej Zwitter z Uniwersytetu w Groningen.

zobacz www.noha.com.pl.

DYREKTOR I KOORDYNATOR NOHA NA UW

Dyrektorem NOHA na uniwersytecie Warszawskim jest dr Elżbieta Mikos-Skuza, Wydział Prawa i Administracji

Koordynatorem NOHA na UW jest dr Patrycja Grzebyk, e-mail: patrycja.grzebyk@uw.edu.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

NOHA: http://www.nohanet.org

NOHA

TUNING

Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala i dr Patrycja Grzebyk z Instytutu Stosunków Międzynarodowych zostały zaproszone do wzięcia udziału w projekcie TUNING, który jest wspierany przez Komisję Europejską.

Głównym celem projektu jest opracowanie ram programów nauczania porównywalnych i kompatybilnych w każdym z państw-sygnatariuszy Procesu Bolońskiego, które mogłyby zostać opisane pod względem ilości pracy, poziomu, wyników kształcenia, kompetencji i profilu. Istnieją dwaj współkoordynatorzy, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie projektu: Universidad de Deusto i Rijksuniversiteit Groningen.

We współpracy z 9 innymi ekspertami przedstawiciele Instytutu mieli za zadanie znaleźć konkretne wskaźniki poziomu 6 (pierwszy stopień – studia licencjackie), poziomu 7 (drugi stopień – studia magisterskie) i 8 (trzeci stopień – studia doktoranckie) w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

Jean Monnet Chair

Prof. dr hab. Ryszard Zięba otrzymał grant Jean Monnet Chair. Grant przyznała Komisja Europejska na podstawie  projektu pt.  „The European Union in the International Security System”. Decyzja nr 2008-2745.

Główne zadanie dot. działalności dydaktycznej związanej z tytułem grantu: wykłady dot. europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony; seminaria magisterskie związane z aspektem bezpieczeństwa i polityczną integracją Europy, doktoranckie seminarium dot. integracji europejskiej i studiów bezpieczeństwa. Wszystkie te tematy są ściśle związane z integracją polityczną w Europie. Oferowanie tych kursów spełnia cele program LLP Jean Monnet.

Głównym celem grantu jest wkład w rozwój edukacji przez całe życie.

Beneficjentami projektu są studenci stosunków międzynarodowych, europeistyki i politologii studiujący na WDiNP.

Increase of EU’s economic potential in relations with China
Increase of EU’s economic potential in relations with China

Światowy ład ekonomiczny ulega ciągłej transformacji. Przykład Chin, państwa, które od 1979 roku notuje bezprecedensowy w dziejach wzrost gospodarczy, ukazuje pełnie możliwości jakie się z tym wiążą. Unia Europejska, jako imperium handlowe, wciąż musi pracować nad swoją konkurencyjnością i pozycją w międzynarodowym systemie handlowym. Celem projektu jest zwiększenie potencjału ekonomicznego UE w relacjach z Chinami poprzez zwiększanie własnej innowacyjności i dostępu specjalistycznej wiedzy z zakresu działalności biznesowej w kontekście Państwa Środka. Również Chiny, jako jeden z największych partnerów handlowych Wspólnoty, skorzysta dzięki lepszemu i bardziej profesjonalnemu przygotowaniu merytorycznemu partnerów. Projekt Increase of EU’s economic potential in relations with China realizowany jest w ramach Programu Transfer Innowacji Leonardo da Vinci.

 

Zakładane efekty

Zakładamy, że dzięki temu projektowi wzmocni się europejski potencjał w relacjach z Chinami. Program skierowany będzie do szerokiej grupy odbiorców, co oznacza, że mieszkańcy Unii Europejskiej będą mogli nabyć wiedzę umożliwiającą prowadzenie biznesu w Chinach, inwestycji czy handlu. Poprawa oferty edukacyjnej to jeden ze sposobów na osiągnięcie celów wyznaczonych w Strategii Lizbońskiej. Pośrednio projekt ten powinien zwiększyć świadomość wagi relacji europejsko-chińskich, a także poprawić bilans handlowy UE poprzez zwiększenie eksportu ze Starego Kontynentu na rynek chiński.

chiny 2

Koordynatorzy i uczestnicy

Dr Łukasz Gołota (koordynator projektu w ramach całego Konsorcjum)
https://www.ism.uw.edu.pl/lukasz-golota-dr/

Mgr Anita Budziszewska (koordynator projektu na UW)
https://www.ism.uw.edu.pl/mgr-anita-budziszewska/

Geraint Lang (koordynator projektu na UoC)
http://riversideinnovationcentre.co.uk/about/meet-us/geraint-lang-e-learning/

Prof. Kim van der Borght (koordynator projektu na VUB)
http://vub.academia.edu/KimVanderBorght

Agnieszka Mazińska (koordynator projektu w ACIEE)

Prof. Gunter Gaublomme

Prof. Edward Haliżak

Dr Bogusław Lackoroński

Dr Rałal Ulatowski

Saisai Wang

Dr hab. Jakub Zajączkowski

Rezultaty Projektu

 1. Stworzenie i uruchomienie programu studiów podyplomowych:
  Business law & business development of China
 2. Stworzenie multimedialnej i interaktywnej e-learningowej platformy
 3. Wydanie europejskiego podręcznika przeznaczonego dla osób zawodowo zajmujących się działalnością biznesową w kontekście relacji z Chinami
 4. Stworzenie profesjonalnego przewodnika dla przyszłych inwestorów, eksporterów i importerów (The China Business Guide)
 5. Opracowanie kursu języka chińskiego skupiającego się na tematyce biznesowej
 6. Utworzenie Centrum Chińskiego na Uniwersytecie Warszawskim

chinczycy spotkanie ism

Business Law & Business Development of China

Proponowany program Studiów Podyplomowych Business Law & Business Development of China:

 1. China’s Legal System
 2. Chinese Contract  Law
 3. Chinese Investment Law
 4. Dispute Settlement in China
 5. Dealing with China
 6. Chinese-European Commercial and Economic Relations
 7. Chinese Company Law
 8. Chinese Financial System
 9. Chinese Development Model
 10. Domestic Political & Economic System of China
 11. China as an Emerging Power in a Global Perspective
 12. Foreign Direct Investment in China

 

Zapotrzebowanie

Istniejące już kursy powiązane z Chinami skupiają się głównie na nauce języka lub omówieniu środowiska historycznego/kulturowego/politycznego. Oznacza to, że absolwent nabywa jedynie wiedzę teoretyczną, która niestety nie wystarcza, aby skutecznie zajmować się działalnością gospodarczą w tym rejonie. Studia Business Law & Business Development of China powstały w oparciu o dwutorowy sposób przekazywania wiedzy – teoretyczny oraz praktyczny. Oznacza to, że absolwent tych studiów będzie wyposażony w konkretne narzędzia i umiejętności.

 

Grupy docelowe

Program skierowany jest do każdego, kto prowadzi lub chciałby rozpocząć jakąkolwiek formę działalności gospodarczej w Chinach (inwestycje, import, eksport) i odczuwa potrzebę polepszenia swojej wiedzy z zakresu handlu międzynarodowego (przede wszystkim z Chinami), na przykład inżynierzy, ekonomiści, prawnicy, politolodzy, socjolodzy, psychologowie, osoby powiązane z marketingiem, zarządzaniem, komunikacją lub turystyką, profesjonaliści, którzy myślą o zmianie lub rozszerzeniu działalności o biznes chiński

China Study Center

Centrum Chińskie na Uniwersytecie Warszawskim to interesktorowa pracownia naukowo-badawcza, której celem jest prowadzenie badań nad zagadnieniami związanymi z Chińska Republiką Ludową. Profil działalności nastawiony jest na uzyskanie efektu synergii wynikającego z harmonizacji kilku płaszczyzn działalności: badań naukowych, dydaktyki, współpracy z partnerami komercyjnymi, współpracy z instytucjami politycznymi. Umiejętne zestawienie tych środowisk pozwoli na uzyskanie wysokiego współczynnika multiplikacyjnego zakładanych rezultatów.

Praca i spotkania w ramach Centrum pozwolą na rozwój współpracy międzysektorowej. Centrum w swoim założeniu nie tylko opiera się na rozwoju nauki, ale także na promowaniu wiedzy i przekazywaniu jej szerokiemu gronu odbiorców oraz także implementowaniu założeń wynikających z badań. Będzie to możliwe, poprzez kooperację ze światem polityki, biznesu oraz mediami.

Efekty działań Centrum Chińskiego nie ograniczą się tylko do jednego regionu, czy do całej Europy, ale obejmą także Chiny poprzez wspólne działania i programy. Celem Centrum jest również stworzenie unikalnego systemu i programu nauczania.

chiny1

Konsorcjum

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski kształci ponad 61,300 studentów. Zatrudnia ponad 6,300 osób, w tym 3,280 to kadra akademicka. Obecnie UW składa się z 19 wydziałów oraz 31 innych jednostek, w tym Centrum Nowych Technologii, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, czy Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii. Uniwersytet jest członkiem 70 konsorcjów oraz grup partnerstwa naukowego, a współpracuje z około 1,000 zagranicznych instytucji. Wliczyć w to można 420 porozumień o współpracy w programie Erasmus, czy 240 partnerów z 52 państw w zakresie umów uniwersyteckich o bezpośredniej kooperacji.

UW oferuje studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe. Organizuje letnie kursy, szkolenia zawodowe, czy specjalne programy interdyscyplinarne. To wszystko opiera się na wykorzystywaniu najnowszych technik nauczania. Oferta edukacyjna wciąż ewoluuje, aby dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości i by sprostać wymaganiom przyszłego rynku pracy. Studenci UW regularnie stają się laureatami nagród i otrzymują granty na badania.

Vrije Universiteit Brussel

Vrije Universiteit Brussel (VUB) posiada 7 wydziałów i ponad 3,000 pracowników, którzy zajmują się edukowaniem 11,000 studentów. VUB posiada spore doświadczenie z zakresu badania nad Chinami. Jedną z ważniejszych jednostek badawczych jest Brussels Institute of Contemporary China        Studies (BICCS). Na VUB utworzona została interdyscyplinarna sieć RUCHIN, która umożliwia uzyskanie doktoratu z  zakresu „Comparative economic law from a cross-disciplinary perspective in EU-China law”.

Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej

ACIEE jest organizacją pozarządowoą, która powstała w 2003 roku. Jej biuro znajduje się w Warszawie, ale działalność prowadzi na terenie całej Polski. Celem instytucji jest wspieranie inicjatyw młodzieżowych – kulturalnych, sportowych oraz innych powiązanych z edukacją. Do swojego profilu działalności zalicza działalność badawczą i edukacyjną, szczególnie w europejskim wymiarze.
ACIEE współpracowała z wieloma przedsiębiorstwami i aktywnie angażuje się we wspieranie biznesu małej oraz średniej wielkości. Doświadczenie tej organizacji pozwoli na wykorzystanie znajomości rynku pracy i pozwoli na uzyskanie efektów nie tylko teoretycznej, ale także praktycznej strony nauki.

University of Chester          

uocUniwersytet w Chester to uczelnia publiczna znajdująca się w zabytkowym mieście Chester, w Anglii. Uczelnia w swojej bogatej ofercie proponuje szereg kierunków studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych , umożliwia także prowadzenie badań naukowych w różnych dziedzinach. Uniwersytet jest członkiem wielu prestiżowych stowarzyszeń: Association of Commonwealth Universities, the Cathedrals Group, the North West Universities Association and Universities UK. Powstał on 1839 roku jako pierwsze w Wielkiej Brytanii Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, co czyni go jedną z najdłużej działających szkół wyższych tego typu w kraju. Większość z 15 tysięcy uczniów studiujących na Uniwersytecie w Chester pochodzi z Wielkiej Brytani. Niewielka liczba studentów zagranicznych to głównie uczestnicy wymian. Uczelnia umożliwia studentom podjecie nauki na następujących Wydziałach: Przyrodniczym, Sztuki i Mediów, Humanistycznym, Nauk Społecznych, Inżynierii , Edukacji i Usług dla dzieci, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz w Szkole Biznesu.

Projekty krajowe

Projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Legalne cele w konfliktach zbrojnych z perspektywy państw i podmiotów pozapaństwowych (Program SONATA, edycja 6)
Szef projektu: Dr Patrycja Grzebyk

Misja w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej (Program SONATA, edycja 10)
Szef projektu: dr Alicja Cecylia Curanović

Prewencja masowych naruszeń praw człowieka (Program OPUS, edycja 4)
Szef projektu: dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala

Geoekonomia – projekt zakładu ekonomi Politycznej Stosunków Międzynarodowych
Szef projektu – prof. dr hab. Edward Haliżak

Edukacja jako nowe źródło międzynarodowej potęgi państwa
Szef projektu – dr Anna Wojciuk

Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich
Szef projektu – dr hab. Justyna Zając

Wojny Zachodu
Szef projektu – prof. dr hab. Roman Kuźniar

Wybrane projekty finansowane przez UW

Myśl pozaeuropejska w nauce o stosunkach międzynarodowych
Szefowie projektu – prof. dr hab. Marcin F. Gawrycki,
dr Agnieszka Bógdał-Brzezińska, dr Jakub Zajączkowski

Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji
Szef projektu – dr Patrycja Grzebyk

Mocarstwa Ekonomiczne
Szef projektu – prof. dr hab. Edward Haliżak

Bezpieczeństwo międzynarodowe –projekt Zakładu Studiów Strategicznych
Szef projektu – prof. dr hab. Roman Kuźniar

Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu
Szef projektu – prof. dr hab. Roman Kuźniar

Kultura w stosunkach międzynarodowych
Szef projektu – prof. dr hab. Grażyna Michałowska

Alterglobalism w stosunkach międzynarodowych
Szef projektu – dr Justyna Nakonieczna

Ukraina vs Rosja. Studium zależności
Szef projektu – dr Andrzej Szeptycki

Projekty naukowe finansowane przez min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konceptualizacja nowych form międzynarodowych migracji przymusowych i ich implikacje dla bezpieczeństwa i prawa międzynarodowego
Szef projektu – Oskar Raczycki