Profil badawczy

Obszary badawcze

Dydaktyka i badania naukowe stanowią dwa powiązane ze sobą obszary aktywności w ramach ISM, które wzajemnie na siebie oddziaływają. Wyniki badań pracowników ISM wykorzystywane są w działalności dydaktycznej. Seminaria oferowane studentom i wymagania dydaktyczne stymulują dalszy rozwój działalności naukowej.

Badania naukowe prowadzone w Instytucie odnoszą się do długoletniej tradycji dyscypliny, której status został zaakceptowany na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych po II Wojnie Światowej. Fundamentalne badania manifestują ambicje tworzenia teorii stosunków międzynarodowych, którym towarzyszą badania dotyczące funkcjonalnego wymiaru stosunków międzynarodowych.

W ostatnich latach Instytut był organizatorem wielu wydarzeń o randze międzynarodowej, konferencji i seminariów tj. konferencja naukowa Bliski Wschód – zmienność, dynamika i perspektywy ewolucji regionalnego ładu międzynarodowego, konferencja Globalne zarządzanie w gospodarce światowej czy seminarium Chiny i centralna Europa w zmieniającym się świecie: realia i możliwości.

Zorganizowaliśmy również wiele wykładów gości zagranicznych tj. Ambasador Daniel Fried (Atlantic Council), Prof. Siegfried O. Wolf (South Asia Institute, University of Heidelberg), Scott A. Harris (President of Lockheed Martin Global Inc. for Continental Europe) oraz Prof. Barry Buzan (London School of Economics).

Przejdź do zakładki dotyczącej współpracy międzynarodowej aby dowiedzieć się na ten temat więcej.

W 2017 roku współorganizowaliśmy m.in.: z WNPiSM UW międzynarodową konferencję nt. Zbigniew Brzeziński: Myśl – Działanie – Dziedzictwo, wraz z Ambasadą Indii w Polsce i UW wykład Wiceprezydenta Indii – Mohammada Hamida Ansariego Seven Decades of Indian Democracy, wspólnie z Warszawskim Instytutem Badań nad Pokojem oraz Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ konferencję naukową pt. Warszawski Przegląd Misji Pokojowych ONZ oraz wiele innych.

Ponadto od lat Instytut we współpracy z Księżmi Werbistami organizuje w Pieniężnie konferencje nt. „Sacrum i profanum we współczesnym świecie” a wraz z Fundacją im. Krzysztofa Skubiszewskiego Sympozja im. K. Skubiszewskiego.

Instytut jest również fundatorem Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. PTSM był wraz z ISM i Standing Group on International Relations współorganizatorem 8 Paneuropejskiego Kongresu Stosunków MiędzynarodowychOne International Relations or Many? Multiple Worlds, Multiple crises”, który odbył się w dniach 18-21 września 2013 roku.

Badania naukowe

Instytut Stosunkow Miedzynarodowych WNPiSM UW prowadzi badania w zakresie:

 • Ekonomii politycznej stosunków międzynarodowych
 • Międzynarodowych stosunków politycznych
 • Dyplomacji i polityki zagranicznej
 • Prawa międzynarodowego i instytucji międzynarodowych
 • Bezpieczeństwa i studiów strategicznych
 • Integracji europejskiej
 • Teorii stosunków międzynarodowych
 • Kultury w stosunkach międzynarodowych
 • Rynków wschodzących
 • Biznesu międzynarodowego
 • Studia nad Afryką i Ameryką Łacińską
 • Studia nad Indiami i Chinami
Czasopisma i periodyki wydawane przez ISM

Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW publikuje dwa periodyki naukowe:

Niegdyś, wraz z Fundacją Studiów Międzynarodowych wydawaliśmy Żurawia Papers, serię monograficzną wykorzystującą zagraniczne doświadczenia, przedstawiającą rozszerzone i pogłębione studiów z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych. Jej celem była prezentacja oryginalnych prac o dużych walorach poznawczych i praktycznych.

ISM zaprasza badaczy stosunków międzynarodowych do publikowania w czasopismach i periodykach wydawanych przez Instytut. Istnieje możliwość publikacji w języku angielskim.

Wybrane monografie i artykuły

Wybrane monografie i artykuły opublikowane w ostatnich latach przez pracowników ISM w języku angielskim (2013-2017):

 • Jacek Czaputowicz, Anna Wojciuk, „International Relations in Poland. 25 Years After the Transition to Democracy”, Palgrave Macmillan 2017.
 • Grażyna Michałowska, Hanna Schreiber, Culture(s) in International Relations, Wydawnictwo Peter Lang Verlag, New York 2017.
 • Agnieszka Bieńczyk-Missala, Civilians in Contemporary Armed Conflicts: Rafał Lemkin’s Heritage, Routledge
 • Agnieszka Bieńczyk-Missala, [w:] Last Lectures on the Prevention and Intervention of Genocide pod red. Samuela Tottena, Routledge 2017.
 • Karina Marczuk (red.), Reconciliation – Partnership – Security: Cooperation between Poland and Germany 1991-2016, Nomos 2016.
 • Maria Pasztor, Dariusz Jarosz, Polish-French Relations 1944-1989, Peter Lang gmbH 2015
 • Dorota Heidrich, Klaus Bachmann (red.), The Legacy of Crimes and Crises. Transitional Justice, Domestic Change and the Role of the International Community, Peter Lang gmbH 2016. Autorkami rozdziałów zawartych w książce są m. in. Agnieszka Bieńczyk – Missala, Patrycja Grzebyk oraz współredaktorka publikacji  – Dorota Heidrich.
 • Patrycja Grzebyk, Marek Madej, [w:] Legitimacy and Drones. Investigating the Legality, Morality and Efficacy of UCAV pod red. Stevena Bareli, Ashgate Publishing 2015
 • Jakub Zajączkowski, Marcin Florian Gawrycki, Agnieszka Bógdał-Brzezińska (red.), Re-visions and Re-Orientations: Non-European Thought in the International Relations Studies, Bloomsbury, New Delhi, London, New York, Sydney 2014;
 • Jakub Zajączkowski, Siegfried O. Wolf, EU-Pakistan Relations: European Perspectives at the Turn of Twenty-First Century, (w) Siegfried O. Wolf, Paulo Casaca, Anne J. Flanagan, Catia Rodrigues (red.), The Merits of Regional Cooperation, Springer, New York, London, Heidelberg 2014;
 • Karina Jędrzejowska, India and the Eurozone Sovereign Debt Crisis, (w) Rajendra K. Jain (red.), India and the European Union in a Changing World, AAKAR 2014;
 • Karina Jędrzejowska, Economic Transition in Poland and India: Not So Different Story?, (w:) Vijay Sakhuja, Dinoj K. Upadhyay (red.),India-Poland Relations in the 21st Century, ICWA, PISM, New Delhi, 2014.
 • Jakub Zajączkowski (red.), India in Contemporary World: Polity, Economy and International Relations, Routledge 2014
 • Patrycja Grzebyk, Criminal Responsibility for the Crime of Aggression, Routledge Research in International Law 2013

 

Listę publikacji książkowych w języku polskim można znaleźć w dziale publikacje (zobacz Publikacje)