Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych powstało w 2009 r. z inicjatywy badaczy z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zrzesza naukowców z całej Polski powiązanych ze stosunkami międzynarodowymi.

Głównym celem działalności statutowej PTSM jest integracja środowisk akademickich oraz inicjacja badań przekraczających teoretyczną i metodologiczną tożsamość dyscypliny jaką są stosunki międzynarodowe.

W 2011 r. pod auspicjami PTSM odbyła się konferencja Interdyscyplinarność w stosunkach międzynarodowych, w 2012 r. natomiast konferencja poświęcona obecnemu stanowi debaty nad poziomem analizy w stosunach miedzynarodowych.

Przewodniczący: Prof. Edward Haliżak
Kontakt: Sylwia Para, email: kontakt@ptsm.edu.pl
Strona internetowa: www.ptsm.edu.pl
Adres: ul.Żurawia 4,
00-503 Warszawa, Polska