Partnerzy ISM

Instytut Stosunków Międzynarodowych współpracuje z władzami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, businessem oraz mediami. W ramach porozumień dwustronnych z wymienionymi podmiotami Instytut oferuje możliwość odbycia w nich praktyk studenckich oraz staży. Instytut współdziała również z nimi w ramach wspólnych projektów, seminariów oraz konferencji. Kooperuje także z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, Ministerstwem Gospodarki, ambasadami oraz organizacjami gospodarczymi i think-thankami.

Praktyki i staże

Studenci Instytutu Stosunków Międzynarodowych mają możliwość odbycia praktyk (trwających minimum 3 tygodnie lub 120 godzin) w przedsiębiorstwach prywatnych, administracji publicznej, instytucjach naukowo-badawczych. Praktyki mogą również przyjąć formę wolontariatu.

Przypominamy, że dla studentów, którzy rozpoczęli studia licencjackie w roku akademickim 2017/18 praktyki przestały być obowiązkowe, jednak będąc świadomym, że niosą ze sobą cenne doświadczenie i często pomagają w określeniu swojej kariery zawodowej – polecamy ich odbycie każdemu naszemu studentowi!

Lista partnerów ISM obejmuje m.in.:

 • Bank of China;
 • Ośrodek Studiów Wschodnich;
 • ECHO (Komisja Europejska via Network on Humanitarian Assistance);
 • OCHA (Organizacja Narodów Zjednoczonych via Network on Humanitarian Assistance);
 • HumanDoc (NGO);
 • Feel3 (przedsiębiorstwo);
 • GT Future Communication (przedsiębiorstwo);
 • HiFly (przedsiębiorstwo).

Współpracujemy także z Centrum Stosunków Międzynarodowych, Fundacją Pułaskiego, Ośrodkiem Informacji ONZ, Biurem Urzędu m. Stołecznego Warszawy, Polskim Komitetem UNESCO, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, ambasadami, ministerstwami, a także Kancelariami Prezydenta oraz Premiera.

Osobą odpowiedzialną za praktyki w ISM jest z ramienia dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  dr Paula Marcinkowska, e-mail: p.marcinkowska@uw.edu.pl

Nie należy zapominać również o możliwościach praktyk zagranicznych, w ramach programu Erasmus +, zarówno dla studentów, jak i absolwentów ISM. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się tu.

Projekty realizowane we współpracy z instytucjami rządowymi

Dotychczasowa współpraca z władzami rządowymi układa się bardzo pomyślnie. Odnosi się ona głównie do jednostek administracji rządowej oraz placówek dyplomatycznych.

 1. Ambasada Polski w Indiach (współorganizacja dwóch konferencji w 2012 r.)
 2. Ambasada Polski w Jordanii (w 2011 oraz 2012 r. przedstawiciele Instytutu Stosunków Międzynarodowych uczestniczyli w konferencji w Ammanie zorganizowanej przez Ambasadę RP w Jordanii)
 3. Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami (2010-2011): wsparcie ze strony ministerstw oraz zewnętrznych udziałowców podczas implementacji grantu UE dotyczącego Centrum.

a)    współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP:

 • przedstawiciele MSZ uczestniczyli w wielu konferencjach i seminariach organizowanych przez CCIRS (dyrektor oraz zastępca dyrektora Wydziału Azji i Pacyfiku wzięli udział w konferencjach w kwietniu i listopadzie oraz w seminarium w maju 2010 r.)  Pracownicy Ministerstwa uczestniczyli w seminarium we wrześniu 2010 r. oraz konferencji Doing Business in India w listopadzie 2010 r. Wiceminister Spraw Zagranicznych był również obecny podczas inauguracji CCIRS (podsekretarz stanu dr Paweł Wojciechowski) oraz w kwietniu podczas spotkania z przedstawicielami konsorcjum (podsekretarz stanu, Krzysztof Stanowski)
 • udział przedstawicieli MSZ w Radzie Nadzorczej Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami (dyrektor i wicedyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku)
 • regularne spotkania robocze oraz rozmowy na temat wspólnych projektów MSZ oraz CCIRS z dyrektorem Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ: rozmowy mają miejsce zarówno z dyrektorem Centrum dr hab. Jakubem Zajączkowskim, jak również władzami ISM – prof. Włodzimierzem Lengauerem i byłym dyrektorem ISM prof. Edwardem Haliżakiem.
 • wsparcie ze strony MSZ oraz Ambasady Polski w Indiach podczas przygotowań do inauguracji Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami 14 stycznia 2010 r.
 • objęcie patronatem Ministra Spraw Zagranicznych inauguracji CCIRS 28 stycznia 2010 r.
 • MSZ oraz Ambasada Polski w Indiach wsparły organizację dwóch konferencji naukowych, które miały miejsce w Kalkucie i New Delhi 10 i 14 stycznia 2011 r., jak również podczas przygotowania wizyty w Indiach w styczniu 2011 r. przedstawicieli Centrum: dr. hab. Jakuba Zajączkowskiego, dr. Bogusława Zaleskiego i prof. Edwarda Haliżaka
 • dr. hab. Jakub Zajączkowski uczestniczył w delegacji MSZ do Indii w lipcu 2011 r. Podczas wizyty minister spraw zagranicznych Indii S.M. Krishna zadeklarował wsparcie dla Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami UW

b)    współpraca z Ministerstwem Gospodarki:

 • przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki uczestniczyli w inauguracji CCIRS oraz w seminarium Doing business in India, kóre miało miejsce 22 listopada 2010 r. Ówczesny wicepremier oraz minister gospodarki Waldemar Pawlak objął również patronatem uroczystą inaugurację Centrum 28 stycznia 2010 r.

c)    współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • uczestnictwo podsekretarza stanu prof. Janusza Szweda w inauguracji CCIRS w styczniu 2010 r., objętej patronatem ówczesnej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

d)   współpraca z władzami lokalnymi:

 • uczestnictwo przedstawicieli władz miasta stołecznego Warszawy podczas inauguracji CCIRS oraz konferencji Doing business in India 22 listopada 2010 r.

e)    współpraca z Ambasadą Indii w Polsce:

 • od początku projektu UW oraz Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami współpracuje z Ambasadą Indii w Polsce. Konsul Indii w Polsce Rajesh Vaishnaw, I sekretarz ambasady (pełniący wówczas obowiązki ambasadora) uczestniczyli w uroczystej inauguracji Centrum w styczniu 2010 r.
 • ambasador Indii Deepak Vohra oraz konsul Rajesh Veishnaw wzięli udział w spotkaniu Rady Naukowo-Badawczej w kwietniu 2010 r. oraz spotkaniu Grupy Badawczej w listopadzie 2010 r. Rajesh Veishnaw uczestniczył także w seminarium na temat demokracji oraz polityki zagranicznej Indii. Ambasador Indii Deepak Vohra wziął udział w konferencji poświęconej gospodarce Indii 28 września 2010 r. Jego Ekscelencja uczestniczył także, wraz z ambasadorem Indii przy Unii Europejskiej, w konferencji 31 maja 2010 r.
Projekty realizowane we współpracy z businessem i mediami

18 września 2012 r. ISM oraz Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami we współpracy z Polsko-Indyjską Izbą Handlowo-Przemysłową zorganizowały round table: Higher Education and Business in India.

W latach 2010-2011 Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami uzyskało wsparcie ze strony następujących instytucji:

 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwa Gospodarki
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Związku Gmin Wiejskich RP
 • Stowarzyszenia Banków Polskich
 • Polskiej Izby Handlowej
 • Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
 • Business Centre Club
 • Centre for Human Resources Development
 • Biura Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
 • Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej Res Humanae
 • R.C. Roma Cassia (Rzym, Włochy) i News Italia Press
 • Agencji Don Massimo Criscuoli Tortora
 • Gazety Wyborczej
 • Przeglądu
 • Pulsu Biznesu
 • Polskiego Radia dla Zagranicy
 • Radia Tok FM