MOST

Program MOST – system MObilności STudentów

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska

 

Direction

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, Polska

 

Direction

Uniwersytet Gdański

 

Uniwersytet Gdański
Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, Polska

 

Direction

Uniwersytet Jagielloński

 

Uniwersytet Jagielloński
Gołębia 24, 31-007 Kraków, Polska

 

Direction

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska

 

Direction

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Polska

 

Direction

Uniwersytet Łódzki

 

Uniwersytet Łódzki
ul. Prez. Gabriela Narutowicza 68, 90-136 Łódź, Polska

 

Direction

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 20-001 Lublin, Polska

 

Direction

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń, Polska

 

Direction

Uniwersytet Opolski

 

Uniwersytet Opolski
plac Kopernika 11A, 45-040 Opole, Polska

 

Direction

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Kanonicza 25, 31-002 Kraków, Polska

 

Direction

Uniwersytet Rzeszowski

 

Uniwersytet Rzeszowski
Warszawska 26A, 35-205 Rzeszów, Polska

 

Direction

Uniwersytet Szczeciński

 

Uniwersytet Szczeciński
70-453, aleja Papieża Jana Pawła II 22A, Szczecin, Polska

 

Direction

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bankowa 12, 40-007 Katowice, Polska

 

Direction

Uniwersytet w Białymstoku

 

Uniwersytet w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok, Polska

 

Direction

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Michała Oczapowskiego 2, Olsztyn, Polska

 

Direction

Uniwersytet Warszawski

 

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polska

 

Direction

Uniwersytet Wrocławski

 

Uniwersytet Wrocławski
plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, Polska

 

Direction

Uniwersytet Zielonogórski

 

Uniwersytet Zielonogórski
Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Polska

 

Direction
O programie
MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy  się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dziewiętnastu polskich Uniwersytetów.

 

 

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

MOST daje możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Rekrutacja
Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

 

 

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 30 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/,  umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie  konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się  rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie  MOST.

Broszura programu MOST

REKRUTACJA 2017

Informacje dot. rekrutacji na Program MOST na semestr letni w roku akademickim 2017/2018 –  www.most.amu.edu.pl

Kontakt

Anna WrobelZe strony Instytutu Stosunków Międzynarodowych: dr Anna Wróbel
mail: awrobel@uw.edu.pl