Artykuł VII Polska pomoc rozwojowa dla Białorusi Białoruś jest państwem z wieloma problemami, a z uwagi na sąsiedztwo z Polską kwestia rozwiązania tych problemów stanowi wyzwanie nie tylko dla Białorusi, ale również dla Polski. Państwo to, zajmuje 53 pozycję (stan na...