#ArtykułIV Edukacja globalna Edukacja globalna stanowi część kształcenia i wychowania obywatelskiego mającego na celu wyjaśnienie zjawisk i współzależności o charakterze globalnym oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności za otaczający nas świat i poczucia wpływu...