STUDIA W ISM – przygoda i wyzwanie!

Instytut Stosunków Międzynarodowych oferuje interdyscyplinarne studia, które łączą różne podejścia z zakresu teorii politycznych, socjologii, prawa, historii i ekonomii. Jest najbardziej renomowanym ośrodkiem badawczym w dziedzinie stosunków międzynarodowych w Polsce. Rokrocznie Instytut zajmuje czołowe miejsca w światowych rankingach w swojej kategorii.

Instytut może poszczycić się również największą na Uniwersytecie Warszawskim ofertą wymian międzynarodowych (ponad 150 podpisanych umów), zarówno w Europie (program Erasmus+), jak i również na całym świecie, w krajach takich jak: USA, Indie, Nepal, Chiny, Tajwan, Korea Południowa, Meksyk, Brazylia, Izrael, Gruzja, Rosja, Ukraina oraz Kosowo.

Student Rozwijasie

O STUDIACH

Studia stacjonarne są realizowane od roku akademickiego 2007/2008 w formule 3+2, która umożliwia kandydatom odbycie trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i kontynuowanie nauki w ramach dwuletnich studiów drugiego stopnia (magisterskich). Osoby, które ukończą studia pierwszego stopnia na naszym profilu, uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w ramach aż siedmiu specjalności. O atrakcyjności naszego kierunku świadczy również fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. Stanowią oni około 10% społeczności Instytutu Stosunków Międzynarodowych.

Formula3+2 ISM Lq

STUDIA LICENCJACKIE

Studia w ISM pozwalają na poznanie wielu aspektów w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

Przez 3 lata student uczy się czym są międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityczne, wojskowe i kulturalne. Równocześnie ma okazję poznać podstawy prawa czy socjologię w stosunkach międzynarodowych. Instytut zapewnia rozwój w wielu kierunkach oraz możliwość wyjazdów za granicę w ramach bogatej oferty wymian. Dodatkowo student poza zdobyciem interdyscyplinarnego wykształcenia może rozwijać swoje umiejętności dołączając do kół naukowych oraz samorządu studentów

Specjalnosci Lista

STUDIA MAGISTERSKIE

Studia II stopnia w naszym Instytucie polegają na wyborze przez studenta pożądanej przez niego specjalizacji, która leży w kręgu jego zainteresowań. 

Będzie ona ciekawą ścieżką do realizacji jego kariery zawodowej. Dzięki bogatej ofercie sprofesjonalizowanych przedmiotów student nabywa umiejętności niezbędne do pracy w określonej domenie. Wśród naszych specjalizacji znajdują się:

  • bezpieczeństwo i studia strategiczne,
  • dyplomacja współczesna,
  • stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej,
  • międzynarodowa polityka handlowa,
  • studia pozaeuropejskie,
  • studia azjatyckie,
  • biznes i polityka Indii.

W przypadku wyboru specjalności studia pozaeuropejskie kandydat wybiera jedną z dwóch poniższych specjalizacji:

  • studia amerykanistyczne,
  • studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem.

 

STUDIA DOKTORANCKIE

Studia Doktoranckie Nauk Społecznych oferowane są przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Trwają cztery lata (osiem semestrów). Student ma do wyboru specjalności: nauki o polityce,  nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce publicznej. Więcej informacji na temat rekrutacji, jak i samych studiów można odnaleźć na stronie Wydziału.

 

Studia Doktoranckie