Absolwenci

W 1995 r. pierwszych trzydziestu ośmiu absolwentów Instytutu Stosunków Międzynarodowych opuściło mury uczelni. Na tym etapie byli to studenci studiów stacjonarnych kierunku stosunki międzynarodowe. Z czasem jednak na rynku pracy pojawiało się coraz większe zapotrzebowanie na absolwentów niniejszego kierunku. Nasza jednostka naukowo-badawcza postanowiła zatem odpowiedzieć na najnowsze trendy i stopniowo poszerzała ofertę dydaktyczną, najpierw o studia pięcioletnie w systemie zaocznym oraz dwuletnie studia uzupełniające w systemie wieczorowym, a wreszcie – prowadząc przez kilka lat studia uzupełniające w systemie zaocznym w punkcie konsultacyjnym w Płocku. Do 2007 r. liczba absolwentów ISM przekroczyła dwa tysiące osób.

W związku z przekształceniem systemu studiów w Polsce w 2008 r. ISM rozpoczął kształcenie na kierunku stosunki międzynarodowe w ramach trzyletnich studiów I stopnia (licencjackich) w trybie stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym, dając równocześnie możliwość dalszej nauki w ramach dwuletnich studiów II stopnia (magisterskich). Wkrótce oferta edukacyjna została także wzbogacona o studia w języku angielskim, które adresowane są zarówno do obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Obecnie stanowią one odrębny kierunek kształcenia pn. stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska, który – tak jak studia w języku polskim – cieszy się rosnącym zainteresowaniem kandydatów. Najlepiej może świadczyć o tym fakt, że w latach 2009-2013 studia prowadzone w języku polskim i języku angielskim ukończyło prawie 1500 studentów.

W ofercie dydaktycznej ISM znalazły się również studia podyplomowe, w tym Studium Bezpieczeństwa Międzynarodowego; Podyplomowe Studia Marketingu Kultury; Podyplomowe Studia Komunikowania Międzykulturowego w dziedzinie Bezpieczeństwa Międzynarodowego.

Absolwenci 5tysiesy

 

***

Analiza losów absolwentów ISM potwierdza interdyscyplinarny charakter oferowanego programu edukacyjnego. Dzięki odbywanym praktykom i stażom jeszcze w czasie studiów studenci naszej jednostki znajdują dla siebie miejsce na rynku pracy w różnych sektorach gospodarki.

Absolwenci naszego Instytutu z sukcesem wykonują pracę w:

 • biznesie (bankowość i finanse; handel międzynarodowy; usługi i ubezpieczenia), gdzie prowadzą własną działalność gospodarczą, zasiadają w strukturach zarządzających korporacji czy reprezentują podmioty gospodarcze poza granicami kraju;
 • dyplomacji i służbie zagranicznej;
 • instytucjach i organizacjach międzyrządowych i pozarządowych;
 • instytutach analitycznych (think-tankach)
 • szeroko pojętej służbie cywilnej, w tym: administracji publicznej, samorządowej i branżowej;
 • mediach krajowych i międzynarodowych;
 • edukacji i szkolnictwie wyższym;
 • obszarze kultury i sportu;
 • PR i zarządzaniu zasobami ludzkimi firm.

Pracują również jako:

 • rzecznicy medialni firm i instytucji krajowych i międzynarodowych;
 • publicyści i komentatorzy wydarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych o zasięgu międzynarodowym;
 • pisarze i podróżnicy;
 • duchowni;
 • A nawet… ludzie mody i blogerzy.

Od początku istnienia ISM przyjmuje w poczet swych studentów wieloetniczną, wielokulturową grupę cudzoziemców. Możemy poszczycić się, że wśród absolwentów naszej jednostki są obywatele: krajów członkowskich UE, Afganistanu, Albanii, Arabii Saudyjskiej, Argentyny, Bangladeszu, Białorusi, Chin, Ekwadoru, Filipin, Ghany, Indii, Iraku, Iranu, Japonii, Jemenu, Kanady, Kazachstanu, Kenii, Kirgistanu, Korei Południowej, Nepalu, Rosji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Wietnamu.

***

Od kilku lat organizowana jest uroczystość zakończenia roku akademickiego, podczas której absolwenci otrzymują listy gratulacyjne ukończenia studiów. Podniosłe gale, w trakcie których studenci mają okazję ubrać się w tradycyjne togi i birety, odbywają się w lipcu każdego roku. Ostatnia taka uroczystość odbyła się we wrześniu 2016 r.