Witamy w Instytucie Stosunków Międzynarodowych

Instytut Stosunków Międzynarodowych

Interdyscyplinarne studia, które łączą różne podejścia z zakresu teorii politycznych, socjologii, prawa, historii i ekonomii w najbardziej renomowanym ośrodku badawczym w dziedzinie stosunków międzynarodowych w Polsce. Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW powstał 1976 r. Rokrocznie zajmuje czołowe miejsca w światowych rankingach w swojej kategorii.

Dla Kandydatów O ISM

Badania i współpraca naukowa

Instytut Stosunków Międzynarodowych aktywnie uczestniczy w narodowych i międzynarodowych projektach badawczych. Co roku, Instytut gości wykładowców z uniwersytetów w Oxfordzie, Heidelbergu, Florencji, Uniwersytetu Jawaharlal Nehru, Global College International, Kathmandu, Uniwersytetu Indonezji a także innych instytutów i uznanych placówek badawczych.

Profil Badawczy Współpraca Projekty

Wymiana międzynarodowa

Instytut może poszczycić się największą na Uniwersytecie Warszawskim ofertą międzynarodowych wymian studenckich – ponad 150 podpisanych umów partnerskich z uczelniami w Europie (program Erasmus+) i na całym świecie. W krajach takich jak USA, Indie, Nepal, Chiny, Tajwan, Korea Południowa, Meksyk, Brazylia, Izrael, Gruzja, Rosja, Ukraina oraz Kosowo.

Wymiana Bilateralna Erasmus+ Szkoły Letnie

Wydarzenia

Kalendarz

24 04.2019
25 04.2019
26 04.2019
27 04.2019
10 05.2019
01 06.2019
02 06.2019
10 06.2019
01 07.2019
31 08.2019
02 09.2019
30 09.2019

Publikacje ISM

Publikacje pracowników

Życie Studenckie

Polska pomoc – Partnerstwo Wschodnie – Seminarium już 8 kwietnia!

Polska pomoc - Partnerstwo Wschodnie     Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Koło Spraw Zagranicznych ISM UW zapraszają na seminarium na temat...

Wizyta studentów ISM WNPiSM UW w Ambasadzie Gruzji

W ubiegłą środę Komisja Zagraniczna ZSS ISM UW gościła w Ambasadzie Gruzji....

Koło Euroatlantyckie UW rekrutuje!

20 MARCA GODZ. 16:30-18:00,
SALA 316, GMACH AUDYTORYJNY

Seminarium naukowe „Co dalej z Brexitem?” | 27 marca 2019

Brexit - to słowo od trzech lat jest odmieniane w mediach przez wszystkie przypadki. Budzi ciekawość i lęk, spędza sen z oczu politykom, publicystom, a także...

Winter School 2019 w ISM WNPiSM UW

W dniach 11-22 lutego studenci trzech chińskich uniwersytetów Shanghai Maritime University, Liaocheng University oraz Jilin University wzięli udział w szkole...

Napisz projekt – spotkaj Ministra!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Koło Spraw Zagranicznych ISM UW zapraszają do udziału w inicjatywie ,,Polska pomoc - Twój rozwój’’. Opracuj propozycję projektu pomocy rozwojowej dla jednego z 12 krajów priorytetowych polskiej pomocy rozwojowej i zdobądź nagrodę...

Polska pomoc rozwojowa dla Białorusi

Polska pomoc rozwojowa dla Białorusi

Artykuł VII Polska pomoc rozwojowa dla Białorusi Białoruś jest państwem z wieloma problemami, a z uwagi na sąsiedztwo z Polską kwestia rozwiązania tych problemów stano wi wyzwanie nie tylko dla Białorusi, ale również dla Polski. Państwo to, zajmuje 53 pozycję (stan na...

Samorząd Studentów: