Witamy w Instytucie Stosunków Międzynarodowych

Instytut Stosunków Międzynarodowych

Interdyscyplinarne studia, które łączą różne podejścia z zakresu teorii politycznych, socjologii, prawa, historii i ekonomii w najbardziej renomowanym ośrodku badawczym w dziedzinie stosunków międzynarodowych w Polsce. Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW powstał 1976 r. Rokrocznie zajmuje czołowe miejsca w światowych rankingach w swojej kategorii.

Dla Kandydatów O ISM

Badania i współpraca naukowa

Instytut Stosunków Międzynarodowych aktywnie uczestniczy w narodowych i międzynarodowych projektach badawczych. Co roku, Instytut gości wykładowców z uniwersytetów w Oxfordzie, Heidelbergu, Florencji, Uniwersytetu Jawaharlal Nehru, Global College International, Kathmandu, Uniwersytetu Indonezji a także innych instytutów i uznanych placówek badawczych.

Profil Badawczy Współpraca Projekty

Wymiana międzynarodowa

Instytut może poszczycić się największą na Uniwersytecie Warszawskim ofertą międzynarodowych wymian studenckich – ponad 150 podpisanych umów partnerskich z uczelniami w Europie (program Erasmus+) i na całym świecie. W krajach takich jak USA, Indie, Nepal, Chiny, Tajwan, Korea Południowa, Meksyk, Brazylia, Izrael, Gruzja, Rosja, Ukraina oraz Kosowo.

Wymiana Bilateralna Erasmus+ Szkoły Letnie

Wydarzenia

Kalendarz

06 12.2018
22 12.2018
18 01.2019
26 01.2019
28 01.2019
09 02.2019
01 03.2019
02 03.2019
15 03.2019
18 04.2019
10 05.2019
01 06.2019
02 06.2019
10 06.2019
01 07.2019
31 08.2019
02 09.2019
30 09.2019

Publikacje ISM

Publikacje pracowników

Życie Studenckie

Szlachetny Mecz WNPiSM 2018

SZLACHETNY MECZ WNPiSM Listopad jest kojarzony z piękną złotą jesienią, lecz studenci Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ten miesiąc...

The Erasmus Mundus Joint Master’s Degree Programme in International Humanitarian Action (NOHA+)

Program studiów magisterskich Erasmus Mundus w International Humanitarian Action (NOHA +) to międzyuniwersytecki multidyscyplinarny program studiów...

Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe realizowane ze środków budżetu partycypacyjnego UW

Uniwersytet Warszawski nieustannie podejmuje działania, aby być przestrzenią, w której każdy czuje się bezpiecznie i u siebie. Jednym z zadań realizowanych na...

Poradnik ,,Jak zwalczać dezinformację?”

W Wasze ręce oddajemy poradnik, będący podsumowaniem projektu Open Source Open Mind! Projekt miał na celu wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii...

Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczność międzynarodowa w obliczu zmian klimatu – wokół COP24”

Koło Euroatlantyckie Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową "Społeczność międzynarodowa w obliczu zmian klimatu –...

Szlachetny Mecz WNPiSM 2018

SZLACHETNY MECZ WNPiSM Listopad jest kojarzony z piękną złotą jesienią, lecz studenci Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych ten miesiąc utożsamiają ze Szlachetnym Meczem WNPiSM. W tym roku odbędzie się już 6. edycja tego wydarzenia, na którą serdecznie...

Płatne staże im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, iż do 30 listopada  2018 r. istnieje możliwość składania aplikacji na płatne stypendia  im. Roberta Schumana  w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski oferuje blisko 400 ofert staży w poszczególnych...

Poradnik ,,Jak zwalczać dezinformację?”

W Wasze ręce oddajemy poradnik, będący podsumowaniem projektu Open Source Open Mind! Projekt miał na celu wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii informatycznych, jednak nawet one nie były w stanie pomóc nam zmieścić w tak krótkiej formie całej wiedzy,...

Staż zawodowy w „Niebieskiej Linii”

Staż zawodowy organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowe...

Samorząd Studentów:

ZMIANY TERMINÓW DYŻURÓW