Przedmioty monograficzne i ogólnouniwersyteckie

Przedmioty ogólnouniwersyteckie UW

Są to przedmioty, które należy zaliczyć w ramach wymagań programowych. Studenci zapisują się na zajęcia ogólnouniwersyteckie poprzez centralną rejestrację internetową:

Wymagania dotyczące zajęć ogólnouniwersyteckich wynikają z programu studiów***.

Przedmioty monograficzne 

Są to przedmioty oferowane przez nasz Wydział i można je wybrać w zastępstwie przedmiotów ogólnouniwersyteckich (OGUN-ów). Rejestracja odbywa się przez system:

Zachęcamy do korzystania z tej puli, głównie dlatego, że jest ona ściśle związana tematycznie z naszym kierunkiem. Dodatkowo, za rejestrację, nie są pobierane żetony.

MONOGRAFY dedykowane dla studentów ISM:

*** Większa ilość punktów ECTS-ów z OGUN-ów bądź monografów zostaje automatycznie przepisana na kolejny rok studiów.