Program studiów

Rok akademicki 2017/2018

studia I stopnia stacjonarne pobierz
studia stacjonarne II stopnia:
Dyplomacja współczesna pobierz
Integracja i Stosunki Zewnętrzne Unii Europejskiej pobierz
Komunikowanie Międzykulturowe pobierz
Biznes i polityka Indii pobierz
Międzynarodowa polityka handlowa pobierz
Studia Amerykanistyczne pobierz
Studia Wschodnioazjatyckie pobierz
Bezpieczeństwo i studia strategiczne pobierz
Studia nad Bliskim Wschodem i Afryką pobierz

 

Rok akademicki 2016/2017

studia I stopnia stacjonarne pobierz
studia stacjonarne II stopnia:

Dyplomacja współczesna pobierz
Integracja i Stosunki Zewnętrzne Unii Europejskiej pobierz
Komunikowanie Międzykulturowe pobierz
Biznes i polityka Indii pobierz
Międzynarodowa polityka handlowa pobierz
Studia Amerykanistyczne pobierz
Studia Wschodnioazjatyckie pobierz
Bezpieczeństwo i studia strategiczne pobierz
Studia nad Bliskim Wschodem i Afryką pobierz

Rok akademicki 2015/2016

studia stacjonarne I stopnia pobierz
studia stacjonarne II stopnia:

Dyplomacja współczesna pobierz
Integracja i Stosunki Zewnętrzne Unii Europejskiej pobierz
Komunikowanie Międzykulturowe pobierz
Biznes i polityka Indii pobierz
Międzynarodowa polityka handlowa pobierz
Studia Amerykanistyczne pobierz
Studia Wschodnioazjatyckie pobierz
Bezpieczeństwo i studia strategiczne pobierz
Studia nad Bliskim Wschodem i Afryką pobierz

studia niestacjonarne I stopnia (wieczorowe i zaoczne): pobierz
studia niestacjonarne II stopnia (wieczorowe i zaoczne):
Integracja i Stosunki Zewnętrzne Unii Europejskiej pobierz
Międzynarodowa Polityka Handlowa pobierz
Komunikowanie Międzykulturowe pobierz
Biznes i polityka Indii pobierz
Studia Amerykanistyczne pobierz
Studia Wschodnioazjatyckie pobierz
Bezpieczeństwo i studia strategiczne pobierz
Studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem pobierz
Dyplomacja współczesna pobierz

Program studiów 2014/15

studia stacjonarne I stopnia pobierz
studia stacjonarne II stopnia:

Dyplomacja współczesna pobierz
Integracja i Stosunki Zewnętrzne Unii Europejskiej pobierz
Komunikowanie Międzykulturowe pobierz
Biznes i polityka Indii pobierz
Międzynarodowa polityka handlowa pobierz
Studia Amerykanistyczne pobierz
Studia Wschodnioazjatyckie pobierz
Bezpieczeństwo i studia strategiczne pobierz
Studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem pobierz

studia niestacjonarne I stopnia (wieczorowe i zaoczne): pobierz
studia niestacjonarne II stopnia (wieczorowe i zaoczne):
Integracja i Stosunki Zewnętrzne Unii Europejskiej pobierz
Międzynarodowa polityka handlowa pobierz
Komunikowanie Międzykulturowe pobierz
Biznes i polityka Indii pobierz
Studia Amerykanistyczne pobierz
Studia Wschodnioazjatyckie pobierz
Bezpieczeństwo i studia strategiczne pobierz
Studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem pobierz
Dyplomacja współczesna pobierz

Program studiów 2013/14

studia stacjonarne I stopnia pobierz
studia stacjonarne II stopnia:

Dyplomacja współczesna pobierz
Integracja i Stosunki Zewnętrzne Unii Europejskiej pobierz
Komunikowanie Międzykulturowe pobierz
Biznes i polityka Indii pobierz
Międzynarodowa polityka handlowa pobierz
Studia Amerykanistyczne pobierz
Studia Wschodnioazjatyckie pobierz
Bezpieczeństwo i studia strategiczne pobierz
Studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem pobierz

studia niestacjonarne I stopnia (wieczorowe i zaoczne): pobierz
studia niestacjonarne II stopnia (wieczorowe i zaoczne):
Integracja i Stosunki Zewnętrzne Unii Europejskiej pobierz
Międzynarodowa polityka handlowa pobierz
Komunikowanie Międzykulturowe pobierz
Biznes i polityka Indii pobierz
Studia Amerykanistyczne pobierz
Studia Wschodnioazjatyckie pobierz
Bezpieczeństwo i studia strategiczne pobierz
Studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem pobierz
Dyplomacja współczesna pobierz

Program studiów 2012/13

Studia I stopnia stacjonarne pobierz
studia II stopnia stacjonarne:

Dyplomacja współczesna pobierz
Integracja i Stosunki Zewnętrzne Unii Europejskiej pobierz
Biznes i polityka Indii pobierz
Międzynarodowa polityka handlowa pobierz
Studia Amerykanistyczne pobierz
Studia Wschodnioazjatyckie pobierz
Bezpieczeństwo i studia strategiczne pobierz
Studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem pobierz

studia niestacjonarne I stopnia (wieczorowe i zaoczne): pobierz
studia niestacjonarne II stopnia (wieczorowe i zaoczne):
Integracja i Stosunki Zewnętrzne Unii Europejskiej pobierz
Międzynarodowa polityka handlowa pobierz
Biznes i polityka Indii pobierz
Studia Amerykanistyczne pobierz
Studia Wschodnioazjatyckie pobierz
Bezpieczeństwo i studia strategiczne pobierz
Studia nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem pobierz
Dyplomacja współczesna pobierz