Plany zajęć

Semestr zimowy, rok akademicki 2018/2019

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne I stopnia

 • Plan zajęć dla I roku
  SM I St I R
 • Plan zajęć dla II roku
  SM I St II R
 • Plan zajęć dla III roku
  SM I St III R

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne II stopnia

I rok

 • Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne
  SM II St I R (BSS)
 • Studia Wschodnioazjatyckie
  SM II St I R (A)
 • Dyplomacja Współczesna
  SM II St I R (DW)
 • Studia Badań nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym WschodemSM II St I R (PABŚW)
 • Studia Amerykanistyczne
  SM II St I R (PA)
 • Międzynarodowa Polityka Handlowa
  SM II St I R (MPH)

II rok

 • Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne
  SM II St II R (BSS)
 • Integracja Europejska
  SM II St II R (IE)
 • Studia Wschodnioazjatyckie
  SM II St II R (SW)
 • Dyplomacja Współczesna
  SM II St II R (DW)
 • Studia Amerykanistyczne
  SM II St II R (AM)
 • Międzynarodowa Polityka Handlowa
  SM II St II R (MPH)

Seminaria

Przedmioty ogólnouniwersyteckie i monografy

Zajęcia oferowane dla studentów programu erasmus +

Semestr letni, rok akademicki 2017/2018

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne I stopnia

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne II stopnia

I rok

 • Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne pobierz
 • Biznes i polityka Indii
 • Integracja Europejska pobierz
 • Studia Wschodnioazjatyckie pobierz
 • Dyplomacja Współczesna pobierz
 • Studia Badań nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem
 • Studia Amerykanistyczne pobierz
 • Międzynarodowa Polityka Handlowa pobierz
 • Komunikowanie międzykulturowe

II rok

 • Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne pobierz
 • Biznes i polityka Indii pobierz
 • Integracja Europejska pobierz
 • Studia Wschodnioazjatyckie pobierz
 • Dyplomacja Współczesna pobierz
 • Studia Badań nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem pobierz
 • Studia Amerykanistyczne pobierz
 • Międzynarodowa Polityka Handlowa pobierz
 • Komunikowanie międzykulturowe pobierz

 

Semestr zimowy, rok akademicki 2017/2018

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne I stopnia

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne II stopnia

I rok

 • Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne pobierz
 • Biznes i polityka Indii pobierz
 • Integracja Europejska pobierz
 • Studia Wschodnioazjatyckie pobierz
 • Dyplomacja Współczesna pobierz
 • Studia Badań nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem pobierz
 • Studia Amerykanistyczne pobierz
 • Międzynarodowa Polityka Handlowa pobierz
 • Komunikowanie międzykulturowe pobierz

II rok

 • Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne pobierz
 • Biznes i polityka Indii pobierz
 • Integracja Europejska pobierz
 • Studia Wschodnioazjatyckie pobierz
 • Dyplomacja Współczesna pobierz
 • Studia Badań nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem pobierz
 • Studia Amerykanistyczne pobierz
 • Międzynarodowa Polityka Handlowa pobierz
 • Komunikowanie międzykulturowe pobierz

 

Semestr letni, rok akademicki 2016/2017

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne I stopnia

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne II stopnia

I rok

 • Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne pobierz
 • Biznes i polityka Indii pobierz
 • Integracja Europejska pobierz
 • Studia Wschodnioazjatyckie pobierz
 • Dyplomacja Współczesna pobierz
 • Studia Badań nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem pobierz
 • Studia Amerykanistyczne pobierz
 • Międzynarodowa Polityka Handlowa pobierz
 • Komunikowanie międzykulturowe pobierz

II rok

 • Bezpieczeństwo i Studia Strategiczne pobierz
 • Biznes i polityka Indii pobierz
 • Integracja Europejska pobierz
 • Studia Wschodnioazjatyckie pobierz
 • Dyplomacja Współczesna pobierz
 • Studia Badań nad Afryką oraz Bliskim i Środkowym Wschodem pobierz
 • Studia Amerykanistyczne pobierz
 • Międzynarodowa Polityka Handlowa pobierz
 • Komunikowanie międzykulturowe pobierz