Kalendarz akademicki

Poniżej przedstawiamy kalendarz na rok akademicki 2018/19. Zachęcamy także do śledzenia kalendarza wydarzeń, znajdującego się na stronie głównej oraz do korzystania z NEWSLETTER’a, dzięki którym będziesz na bieżąco z konferencjami, seminariami oraz innymi wydarzeniami organizowanymi przez nasz Instytut.

Kalendarz akademicki 2018/19

1. SEMESTR ZIMOWY

page1image6240

01.10.2018 r. – 15.02.2019 r.

1) zajęcia dydaktyczne (blok I)*

page1image10080 page1image10504

02.10.2018 r. – 31.10.2018 r.

2) termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu od programu studiów(zgodnie z § 28 ust. 5 Regulaminu Studiów na UW)

26.10.2018 r.

3) zajęcia dydaktyczne (blok II)*

page1image16176

02.11.2018 r. – 02.12.2018 r.

4) zajęcia dydaktyczne (blok III)*

page1image18960

03.12.2018 r. – 21.12.2018 r.

5) zajęcia dydaktyczne (blok III c.d.)*

page1image22144

07.01.2019 r. – 25.01.2019 r.

page1image23552

6) I tura zapisów na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 (zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 19 ust. 6 Regulaminu Studiów na UW)

01.12.2018 r. – 30.12.2018 r.

7) termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym (zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW)

18.01.2019 r.

8) wakacje zimowe

page1image32592

22.12.2018 r. – 06.01.2019 r.

page1image34000

9) egzaminacyjna sesja zimowa

26.01.2019 r.– 08.02.2019 r.

− egzaminy z języków obcych

28.01.2019 r.

page1image39368

10) przerwa międzysemestralna

09.02.2019 r. – 15.02.2019 r.

page1image42080 page1image42504

2. SEMESTR LETNI

16.02.2019 r. – 30.09.2019 r.

1) zajęcia dydaktyczne (blok I)*

page1image46392 page1image46816

16.02.2019 r.– 17.03.2019 r.

2) zajęcia dydaktyczne (blok II)*

18.03.2019 r. – 30.04.2019 r.

3) termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu od programu studiów(zgodnie z § 28 ust. 5 Regulaminu Studiów na UW)

15.03.2019 r.

4) zajęcia dydaktyczne (blok III)*

page1image55952

04.05.2019 r. – 08.06.2019 r.

page1image57360

5) termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim (zgodnie z § 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW)

02.06.2019 r.

6) egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego

page2image2320

01.03.2019 r. – 07.03.2019 r.

page2image3728

− egzaminy poprawkowe z języków obcych

02.03.2019 r.

7) wakacje wiosenne

page2image7368

18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.

8) dni wolne od zajęć dydaktycznych (Juwenalia)

page2image10592

10-11.05.2019 r.

page2image11880

9) I tura zapisów na zajęcia całoroczne i w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrzezimowym i całym roku akademickim 2019/2020 (zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 19 ust. 6 Regulaminu Studiów na UW)

01.06.2019 r.– 30.06.2019 r.

10) egzaminacyjna sesja letnia

10.06.2019 r. – 30.06.2019 r.

page2image19160

− egzaminy z języków obcych

10.06.2019 r.

11) wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)

01.07.2019 r.– 30.09.2019 r.

12) blok wakacyjny I*

08.07.2019 r. – 11.08.2019 r.

13) blok wakacyjny II*

19.08.2019 r.– 22.09.2019 r.

14) egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego

31.08.2019 r. – 15.09.2019 r.

− egzaminy poprawkowe z języków obcych

02.09.2019 r.

15) okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczącezaliczenia roku akademickiego 2018/2019

page2image37856

16.09.2019 r. – 30.09.2019 r.

page2image39520

Objaśnienie:
* daty bloków są umowne, oznaczają początek i koniec zajęć krótszych niż semestr oraz nie mają

charakteru obligatoryjnego

 

Kalendarz akademicki 2017/18

Semestr zimowy 1.10.2017–16.02.2018

 • zajęcia dydaktyczne, blok I, 1–31.10.2017
 • zajęcia dydaktyczne, blok II, 2.11–3.12.2017
 • zajęcia dydaktyczne, blok III, 4–22.12.2017
 • I tura zapisów na zajęcia w semestrze letnim, 1–30.12.2017
 • termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym, 19.01.2018
 • wakacje zimowe, 23.12.2017–7.01.2018
 • c.d. zajęć dydaktycznych, blok III, 8–26.01.2018
sesja zimowa 27.01.2018–9.02.2018
 • egzaminy z języków obcych, 29.01.2018
przerwa międzysemestralna 10.02.2018–16.02.2018

Semestr letni 17.02–30.09.2018

 • zajęcia dydaktyczne, blok I, 17.02–18.03.2018
 • zajęcia dydaktyczne, blok II, 19.03–30.04.2018
 • zajęcia dydaktyczne, blok III, 4.05–10.06.2018
 • termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim, 1.06.2018
 • sesja poprawkowa semestru zimowego, 2–8.03.2018
 • egzaminy poprawkowe z języków obcych, 3.03.2018
 • wakacje wiosenne, 29.03–3.04.2018
 • Juwenalia, 1–12.05.2018
 • I tura zapisów na zajęcia całoroczne i w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, 1–30.06.2018
sesja letnia, 11.06–1.07.2018
 • egzaminy z języków obcych, 11.06.2018
wakacje 2.07–30.09.2018
 • blok wakacyjny I, 9.07–12.08.2018
 • blok wakacyjny II, 20.08–23.09.2018
sesja poprawkowa semestru letniego 1–15.09.2018
 • egzaminy poprawkowe z języków obcych, 1.09.2018
 • okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2017/2018, 17–30.09.2018