Biuletyn Euroatlantycki

Biuletyn Euroatlantycki jest inicjatywą członków Koła Euroatlantyckiego UW, będącą odpowiedzią na chęć praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz zainteresowanie naszych studentów tematyką, którą nie zawsze mogą poruszyć na zajęciach. Analizy i proces ich tworzenia wzorowane są na pracach polskich i zagranicznych ośrodków – opierają się na rzetelnych źródłach, uzupełniane są przez autorskie komentarze ich twórców i przechodzą przez wewnętrzny proces recenzji. Tematyką naszych zainteresowań niezmiennie pozostaje obszar euroatlantycki ze szczególnym uwzględnieniem relacji politycznych i bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że praca ta przełoży się na poprawę zdolności analitycznych członków Koła, a dla czytelników będzie rzetelnym źródłem wiedzy. Każdy tydzień to Biuletyn nowego autora. Teksty to jednak tylko część naszej pracy. Biuletyn to także spotkania dyskusyjne i warsztaty z profesjonalistami. Jesteśmy też otwarci na współpracę z innymi studentami i organizacjami działającymi na naszym Uniwersytecie.