Witamy w Instytucie Stosunków Międzynarodowych

List do pracowników, studentów i absolwentów Instytutu od Dyrekcji ISM WNPiSM UW w związku z restrukturyzacją Wydziału

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele,

Czekają nas zmiany. Otoczenie będzie inne, ale my tacy sami – ciekawi świata, kreatywni, gotowi do ciężkiej pracy.

Z dniem 1 lipca 2019 roku, w związku z restrukturyzacją WNPiSM UW, Instytut Stosunków Międzynarodowych, a wraz z nim my, jego dyrekcja, kończymy swoją misję.

Więcej

Instytut Stosunków Międzynarodowych

Interdyscyplinarne studia, które łączą różne podejścia z zakresu teorii politycznych, socjologii, prawa, historii i ekonomii w najbardziej renomowanym ośrodku badawczym w dziedzinie stosunków międzynarodowych w Polsce. Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW powstał 1976 r. Rokrocznie zajmuje czołowe miejsca w światowych rankingach w swojej kategorii.

Dla Kandydatów O ISM

Badania i współpraca naukowa

Instytut Stosunków Międzynarodowych aktywnie uczestniczy w narodowych i międzynarodowych projektach badawczych. Co roku, Instytut gości wykładowców z uniwersytetów w Oxfordzie, Heidelbergu, Florencji, Uniwersytetu Jawaharlal Nehru, Global College International, Kathmandu, Uniwersytetu Indonezji a także innych instytutów i uznanych placówek badawczych.

Profil Badawczy Współpraca Projekty

Wymiana międzynarodowa

Instytut może poszczycić się największą na Uniwersytecie Warszawskim ofertą międzynarodowych wymian studenckich – ponad 150 podpisanych umów partnerskich z uczelniami w Europie (program Erasmus+) i na całym świecie. W krajach takich jak USA, Indie, Nepal, Chiny, Tajwan, Korea Południowa, Meksyk, Brazylia, Izrael, Gruzja, Rosja, Ukraina oraz Kosowo.

Wymiana Bilateralna Erasmus+ Szkoły Letnie

Wydarzenia

Publikacje ISM

Publikacje pracowników

Życie Studenckie

Konkurs MSZ z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych

informacja uczelnie dot. Konkursu Ministra SZ 2019 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Odkryj Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot UW!

Porozmawiaj z przedstawicielami kilkunastu państw i kultur, poczuj smaki z różnych zakątków świata, weź udział w warsztatach, spotkaniach i dyskusjach....

Studenci Wydziału na Konferencji w Porto, NATO@70 in Portugal!

W dniach 11-13 kwietnia  grupa czterech studentów naszego Wydziału w składzie: Natalia Rutkowska, Julia Zalewska- Biziuk, Witold Janas i Krzysztof Uchnast...

Międzynarodowy projekt badawczy EUROSTUDENT

EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie? Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczymdotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Dołącz! Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I...

Odkryj Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot UW!

Porozmawiaj z przedstawicielami kilkunastu państw i kultur, poczuj smaki z różnych zakątków świata, weź udział w warsztatach, spotkaniach i dyskusjach. Jednego dnia i w jednym miejscu. Odwiedź Miasteczko na styku kultur – Cultural Hot Spot UW, 17 maja na Kampusie...

Studenci Wydziału na Konferencji w Porto, NATO@70 in Portugal!

W dniach 11-13 kwietnia  grupa czterech studentów naszego Wydziału w składzie: Natalia Rutkowska, Julia Zalewska- Biziuk, Witold Janas i Krzysztof Uchnast wzięła udział w konferencji „NATO@70 in Portugal - Countering hybrid threats with hybrid containment: NATO’s...

Polska pomoc rozwojowa dla Gruzji

Polska pomoc rozwojowa dla Gruzji

Artykuł VIII Polska pomoc rozwojowa dla Gruzji Oficjalna Pomoc Rozwojowa, której celem jest wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w krajach rozwijających się jest istotnym elementem polityki zagranicznej Polski. Pomoc rozwojowa niesiona jest ze strony państw...

Samorząd Studentów: